به وبلاگ هور(حور) خوش آمدید

به وبلاگ هور(حور) خوش آمدید

نظر یادتان نره

به وبلاگ هور(حور) خوش آمدید

هور اوشاغی
به وبلاگ هور(حور) خوش آمدید نظر یادتان نره
لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

                                                       جدول

                                    بدون استفاده از کاغذ ،قلم ،دانلود وپرینت جدول حل کنیم

                                                   اینجا کلیک کنید به امتحانش می ارزد 

 

 جدول شماره 2  حور  

  جدول شماره1 حورتاريخ : چهارشنبه سوم دی ۱۳۹۳ | 5:18 | نویسنده : هور اوشاغی |

موانع ومشکلات ادامه تحصیل دانش آموزان روستایی

موانع ومشکلات ادامه تحصیل دانش آموزان روستایی

 

 

باید این موضوع را زیر ذره بین نکته سنجی قرار داده ومورد تجزیه وتحلیل قرار داد واین قشر محروم و آسیب پذیر رااز آفتها وآسیبهای حاصل از این مشکلات نجات داد .یکی از مشکلات عمده ای که دانش آموزان روستایی را از ادامه تحصیل باز می دارد فقر اقتصادی ونبود امکانات وعدم توانایی در تامین ما یحتاج درسی و آموزشی است چرا که با وجود تورم وگرانی های غیر قابل پیش بینی نوشت افزار وسایر ضروریات زندگی ،خانواده روستایی به دو دلیل (1)کم کردن هزینه های زندگی حاصل از تهیه لوازم تحصیلی (2)افزودن به         نان آوران وکمک خرجی های خانواده، ترجیح می دهند که فرزندانشان تا همین حد که خواندن و نوشتن بلدند تحصیل را رها کنند.مشکل دیگری که چشمگیر است مشکل راههای ارتباطی می باشد.بدین معنی که اکثر راههای روستایی یا کوهستانی و صعب العبور است یاهنوز آسفالت نشده وخاکی است که در فصول سرد و بارانی سال مشکلات عدیده ای  ایجاد می کند ومتاسفانه از چشم و نظر مسئولین امر بدور مانده ومورد بی مهری قرار گرفته اند به هر علت ودلیل که باشد درنظر اهالی روستا وخانواده دانش آموزان روستایی جهت رفت وآمد درفصول بارانی مخصوصا زمستان خطری جدی برای دانش آموزانی است که دور از خانواده ودر شهر یا روستاهای هم جوار ادامه تحصیل می دهند . بنابر این خانواده های این دانش آموزان  ترجیح می دهند بچه هایشان را از تحصیل باز دارند تااینکه روزها وهفته ها ازآنها دور باشند وبی خبر، ویا خدای نکرده جان وسلامتی آنها را به خطر اندازند.درضمن درمیان این مشکلات نباید از فرهنگ وبینش مردم روستا نسبت به تحصیل دختران غافل بود که این قشر ازجمعیت روستا بیشتر در آسیب جدی محرومیت از تحصیل هستند زیرا در اکثر روستاهای ما هنوز هم این طرز تفکر وجود دارد که دختر همین که خواندن ونوشتن بلد شد کافی است یا باجملاتی مثل«تاپنجم بخواند هنر کرده» .همچنین ازدواج زود هنگام ودر سنین پایین دختران روستایی وپختگی وبلوغ کاری زود هنگام واجباری ومسولیت دهی  در سنین پایین ازطرف خانواده نیزازموانع ادامه تحصیل آنان می گردد.

 از مشکلات مهم ادامه تحصیل روستاییان که شاید خودشان هم متوجه چنین محرومیتی نیستند عدم وجود تکنولوژی روز وهمچنین امکانات وشبکه های مفید صوتی وتصویری باشد  نمی دانم مسئولین براین امر واقفند که شبکه های مفید آموزشی مانند شبکه آموزش برای روستاها ومناطق محروم ودور افتاده که از کلاسهای خصوصی واستادان مجرب ومتخصص ومراکز آموزشی وتفریحی مکمل مانند کانونها وغیره محروم وبه دور هستند لازم و اوجب واجبات است وبااین وجود این گونه امکانات بازهم برای مناطق شهری ومراکز استانها که از هرگونه امکاناتی بهره می برند قابل استفاده است. اینجاست که فقر اقتصادی باز هم بیشتر نمود پیدا می کند  چرا که خانواده روستایی توان خرید حتی یک کامپیوتر راهم ندارد که بتواند لااقل از نرم افزارهای موجود واینترنت استفاده نماید.عدم دسترسی به مراکز آموزشی خصوصی وتقویتی وتخصصی همچون کلاسهای زبان ، کامپیوتر، ریاضی وبرنامه های کانونها وهمچنین عدم دسترسی به مراکز ورزشی و تفریحی مناسب که خود از عوامل مهم نشاط جسمی و روحی وتخلیه انرژی و هیجانات به صورت مثبت وسازنده است ودرتقویت هوش وحافظه نقش بسزایی دارد عاملی است که حتی آنهایی را که به سیلی صورتشان را سرخ نگه داشته وبه مقاطع دبیرستانی خودشان را می رسانند عملا در رقابت با دانش آموزان شهری وبرخوردار در کنکور ناموفق می سازد وهمین شکست در کنکور وتقریبا حذف از کارهای دولتی ومورد علاقه هم خود عامل منفی دیگری است که خانواده ی روستایی را از ادامه تحصیل فرزندشان مایوس وناامید می سازد.روابط گرم خانواده ووجود عاطفه ومحبت مثا ل زدنی افراد خانواده نسبت به هم خود نوعی دیگر از مشکلات را به ما گوشزد می کند به این خاطر که دور کردن فرزندان ودل کندن از فرزندانی که هنوز مراقبت از خود رابه  خوبی یاد نگرفته وباور ندارند برای والدین سخت است واز طرفی فرزند نوجوان وکودک هنوز آمادگی رویارویی با مسایلی همچون شستن رخت و ظروف و خوابیدن در محیط دور از خانه ومسایلی از این قبیل را ندارند. به همین علت والدین از فرستادن فرزندشان به مراکر شبانه روزی ومخصوصا به روستا هاو شهرهای اطراف جهت تحصیل در مدارس روزانه وعادی سرباز می زنند وفرزندان نیز به طریقی با این تصمیم خانواده همراهی وآن راتایید می کنند. حتی در صورت محقق شدن این امر (تحصیل در روستاها وشهرهای اطراف ومراکز شبانه روزی ) مسایل روحی روانی و مشکلات حاصل از دوری از خانواده در این سنین عملا باعث افت شدید تحصیلی این افراد وگاهی ترک تحصیل وفرار ازمدرسه را موجب می شود. در کنار این مشکلات به صورت محسوسی هم مشکل آزار واذیت دانش آموزان بومی وبطور کلی بچه های محل و تهدید آنها تاثیرشدیدی روی تحصیل این افراد می گذارد که در بیشتر موارد مسولین مدرسه نیز از این امر بی خبر وغافلند. واما مشکل اصلی وعمده به نظر حقیر که جدیدا به مشکلات این قشر محروم وزحمت کش اضافه شده وتقریبا به مشکلات  مطروحه قبلی نیز دامن میزند طرح تجمیع مدارس وجمع آوری مدارس روستاهای کم جمعیت مباشد، چرا که شاهد هستیم بیشتر خانواده های روستاهای مذکور از ثبت نام وادامه تحصیل فرزندانشان در مناطق وروستاهای هم جوار سرباز میزنند، یا فرزندانشان را از تحصیل محروم می کنند یا جهت ادامه تحصیل به شهرها مهاجرت می کنند که این امر نیز مشکلات عدیده ای برای خانواده های یاد شده به وجود می آورد وهم مشکلاتی برای جامعه از قبیل تشدید وایجاد شغل های کاذب، تشدید حاشیه نشینی وچپرنشینی وغیره  را باعث می شود. ولازم به ذکر است که جمع آوری مدارس بیشتر از همه ادامه تحصیل دختران روستایی را تحت تاثیر قرار می دهد که باتوجه به این که این افراد مادران دانش آموزان اینده این روستا هستند وهمچنان که شاهد هستیم بی سوادی این افراد رابطه مستقیم در تحصیل فرزندان فردای روستا وسطح آگاهی انها دارد . امروزه ما بامشکلات بی سوادی وعدم آگاهی این افراد وتاثیر مستقیم آن در ارتباط اولیاومربیان روبرو هستیم. واما دراین بین میشود راه حلهایی رادر نظر گرفت که بشود حداقل تا جایی که امکان دارد از مشکلات وشکنندگی علمی وادامه تحصیل این قشر زحمت کش و بامهر وعاطفه کاست . یکی از راههای موجود همان آموزش از راه دور می باشد که الان هم در دست اجراست  ، اما انچه پیداست این امر حداقل به روش موجود کافی وراضی کننده به نظر نمی رسد  چرا که اغلب آنها در مواجهه با مشکل درسی یا بی خیال در س و مشق می شوند یا به امید رسیدن جواب از مراقبین وناظرین امتحانات فقط به گرفتن مدرک راضی شده وبسنده می کنند که این اصلا وبه هیج وجه مطلوب کسی نخواهد بود ومعضل بی سوادی حل نخواهد شد وهیچ بار علمی برای خانواده ودر کل برای جامعه نخواهد داشت . پس بنابراین می شود این طرح را با موارد دیگری تلفیق کرد به این طریق که از وجود افراد باسواد تاحد سیکل ودیپلم روستاها مانند دهیار ، مسولین بهداشت ، شوراهای جوان وباسواد وامثال اینها بهره جست ومی شود این کار رابا کمترین هزینه اجرا کرد چرا که این افراد در روستا ماندگارند ودرامد هرچند مختصر جانبی برای شان قابل توجه خواهد بود وهم این که تدریس به نوعی رضایت روحی برایشان بدنبال خواهد داشت . واما مورد دیگر تجهیز دهیاری ها ومدارس به تکنولوژی روز آن هم نه از طریق بودجه محدود آموزش وپرورش بلکه از طریق بخشداریها وفرمانداریها وخیرین عزیز منطقه می باشد که با تهیه ونصب چند سیستم کامپیوتری وایجاد یک خط پرسرعت اینترنتی که فکر نمی کنم در برار این قشر زحمت کش چندان هزینه ای نباشد هم ازطریق استفاده از نرم افزار های آموزشی وکمک آموزشی موجود وهم از طریق اینترنت وتدریس اینترنتی وایجاد سایتهایی مخصوص می توان آموزش این افراد را تا حد زیادی ارتقا داد . درضمن برای اینکه بتوانیم درهزینه ها هم صرفه جویی کنیم وازاین بابت هزینه ای متحمل نشویم از کلاسهای درس مدارس منطقه فیلم تهیه نموده و از طریق اینترنت در اختیار این افرد قرار دهیم  . همچنین اگر مسولین مربوطه نظری به روستا ها داشته باشند می توانند شبکه های مفید آموزشی (شبکه آموزش) رادرروستاها راه اندازی نمایند وبرنامه های آموزشی خاص این مناطق رادر برنامه هایشان بگنجانند تا شاید این قشر محروم به تمام معنا به ذره ای از حقوق خود دست یابند و همچنانکه درعرصه تولید محصولات کشاورزی ودامی بهترین هستند  بتوانند با تولید نیروی انسانی متخصص وتحصیل کرده در این زمینه هم کیفیت وهم کمیت محصولات خودرا بالا ببرند وهم ازمهاجرت های بی مورد وخالی شدن روستاها این روستاهای زیبا وپرجاذبه  جلوگیری شود.

                       والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته                                                   تهیه وتنظیم :فرزین رحیمی منامن

 تاريخ : چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ | 9:26 | نویسنده : محمد فروغی |

گام هاي مثبت بردارید

سلام و عرض ادب
درست است كه يكسري محدويت هاي اداري و يا درمواردي نقض قوانين و سهل انگاري ها سبب به جود امدن مشكلات و افزايش دغدغه ها و فشارهاي اقتصادي و  روحي و رواني مردم ميشوند. در هرصورت بر تحصل كردگان و به وي‍ه مسیولين (شوراها و دهياري ) امور روستاي وظيفه است كه جهت اگاه ساختن مردم و فراهم ساختن حداقل زمينه هاي براي رفع مشكلات گام هاي مثبتي بردارند.
شفيع زاده حور دانشجويي كارشناسي ارشد جامعه شناسي انقلاب


تاريخ : یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ | 10:4 | نویسنده : هور اوشاغی |

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ ۱۷:۱۱
با فرا رسیدن ۲۰ اسفند وبسایت جامع ویلکیج وارد چهارمین سال فعالیت خود می شود. این وبسایت در راستای توسعه فضای مجازی شهرستان نمین با همکاری فرا گرافیک بصورت ویژه اقدام به طراحی وبسایت های محلی با هزینه پایین برای روستاهای شهرستان نمین و بویژه بخش ویلکیج می نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه بفرمائید:
http://www.wilkij.ir/?p=2688


تاريخ : پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 1:4 | نویسنده : ح .م- تحلیل گر مسایل ومعضلات حور |

یکشنبه 3 اسفند1393 ساعت: 23:24 توسط:فرض الله دهقان
عرض سلام و وقت بخیر خدمت هم روستایی های عزیزم
ممنون و سپاس بابت ابراز همدردیتان با اینجانب و خانواده مان در غم از دست دادن مادرمان.
برای شما و تمامی دست اندرکاران وبلاگ حور ، آرزوی سلامتی و موفقیت را دارم.
همواره آرام و مانا باشید


تاريخ : یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ | 23:52 | نویسنده : محمد فروغی |

طرح هادی عامل حذف دامداری در روستاها

 

 

طرح هادی جایگاه دامپروری روستایی را از بین برده است

طرح هادی جای نگهداری دام در روستاها را از بین برده که این یک نقص بزرگ است و اهالی روستا باید کشاورزی و دامداری را در بیرون از روستا انجام دهند.

بخش اعظمی از تولیدات ،در روستا ها انجام می‌شود. به‌طوری‌که ۶۰ درصد کل تولیدات بخش دام و طیور ما در روستاهاست و از طرف دیگر سیاست‌های در حال اجرا    به‌گونه‌ای است که روستاییان را به سمت شهرنشینی می‌کشاند، طرح هادی را در روستاها اجرا می‌کنند و متأسفانه این طرح جایگاه دام و تولیدات دامی در روستا را حذف کرده که از معضلات اساسی این طرح به شمار می‌رود، در حالی که اگر می‌خواهیم توسعه دامپروری داشته باشیم، باید توسعه روستا را شاخص اول قرار دهیم.

مناطق ویلکیج بویژه دهستان حوراز نظر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها، شرایط آب و هوایی،داشتن مراتع و جنگل‌های وسیع خصوصاً در حوزه شرقی همان ارتفاعات تالش (آخار باخار) ،استعداد مناسبی برای پرورش دام سبک از جمله گوسفند و بز‌ دارد .

 تاريخ : یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ | 23:43 | نویسنده : ح .م- تحلیل گر مسایل ومعضلات حور |

پیام تسلیت

جناب آقای فرض الله دهقان و برادران

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت درگذشت مادرگرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .تاريخ : جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ | 8:17 | نویسنده : محمد فروغی |

حور ، دهستانی در بن بست و رکود

 

  حور ،دهستانی  در بن بست و رکود

هم اکنون بسیاری از زمین های کشاورزی آن با مشکل کم آبی و پیامد های ناشی از خشکسالی روبرو می باشد.منابع آب سطحی چندین سال است که به دلیل انتقال به روستاهای مجاور با افت سطح آب روبرو بوده. این مشکلات ناشی از قهر طبیعت در حالی است که طی سال های گذشته هیچگونه صنعت مهم و اساسی یا کار و طرح زیربنایی در این منطقه اجرا نشده و بیکاری جوانان آن آمار خیره کننده ای پیدا نموده است.

دهستان حوربه مرکزیت ویلکیج جنوبی اخرین روستای شهرستان نمین  در استان اردبیل یکی از قدیمی ترین و درخشان ترین مراکز تمدنی این استان بوده است

منطقه ای که طبیعت زیبا ، آب فراوان ، چشمه های منحصر به فرد و زمین های حاصلخیزش از گذشته تا کنون همواره زبانزد عام و خاص بوده است.

علاوه بر این ، وجود معادن غنی زیرزمینی نیز بطور بالقوه به آن جایگاه و اعتباری شایسته داده است و رونق و آبادانی آن را در طول زمان میسر نموده است. این رونق و آبادانی دیروز که در سایه تلاش و کوشش مستمر مردم آرام و نجیب آن و همچنین منابع طبیعی و خدادادی فراوان بدست آمده است ، اکنون می رود تا به دلیل بی توجهی ها ، شرایط بد آب و هوایی از جمله خشکسالی های اخیر ، استفاده زیاد از آب های سطحی آن برای تامین آب کشاورزی روستاهای مجاور و بخصوص تغییر مسیر راهها و جاده های ارتباطی مهم که زیرساخت اصلی توسعه هر منطقه میباشد به رکود و انزوایی نگران کننده و خطرناک تبدیل گردد

و مهمتر اینکه هیچگونه جاده ترانزیتی مهمی از خاک این منطقه گذر نکرده و برعکس حتی جاده یا جاده های مهمی که قرار بوده از این منطقه عبور نموده و استان های پیرامون را با استان پیوند دهد ، به علت برخی ملاحظات و به قولی اعمال نفوذ برخی نمایندگان در گذشته ، مسیر آنها تغییر نموده تا حور  را در انزوای بیشتری فرو ببرد. در سایه چنین مسائلی ، مهاجرت افراد تحصیلکرده از این منطقه به شهرهای اطراف و بخصوص مرکز استان روند رو به رشدی پیدا نموده است.همه اینها در حالی است که این دهستان  و مردم صبور آن همواره در سال های پس ازپیرزوی انقلاب اسلامی بیشترین وفاداری را به آرمان های اصیل و واقعی انقلاب در قالب رشادت ها در میدان جنگ تحمیلی ، حضور در مناسبت های سیاسی، شرکت در انتخابات و غیره داشته اند

هم اکنون جای این پرسش های اساسی باقی است که مسئولان و دست اندرکاران اجرایی شهرستان  نمین و استان برای حل این مشکلات چه تدابیر میان مدت و بلندمدتی اندیشیده اند؟ چگونه در شرایطی که مردم و کشاورزان این بخش از استان ، خود نیازی فوری و حیاتی به منابع آب های سطحی این منطقه دارند ، این مایه حیات آنها بدون کمترین بهایی به روستاهای اطراف فرستاده میشود ؟چرا نماینده وقت و مسئولان سیاسی و اجرایی استان برای برون رفت این منطقه از این رکود و انزوا تدبیری همانند عبور یک جاده مهم ارتباطی و یا تامین آب زمین های بلااستفاده آن و یا تسریع در راه اندازی صنعت سیمان و بخش های وابسته به ان به خرج نمیدهند؟

و در نهایت تمرکز طرح ها و اعتبارات و هزینه ها در مرکز استان یا منطقه ای خاص و عدم تخصیص بالسویه و بر اساس نیاز بین بخش های مختلف استان از جمله  منطقه ویلکیج  بویژه منطقه حور در قالب طرح ها و برنامه های رونق بخش ، چه توجیه عقلی ، قانونی و یا شرعی دارد؟

 

 تاريخ : جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ | 8:3 | نویسنده : ح .م- تحلیل گر مسایل ومعضلات حور |

هیچ کس حق ندارد به شوراها زور بگوید

 

شورایی که زیر بار زور مسئولین برود شورا نیست

 

شوراها مستقل ،توانمند و نمایندگان مستقیم مردم هستند و می بایست فعالیت ها را با مشورت و کار شورایی و استفاده از خرد جمعی بر اساس نظر مردم انجام و به سرانچام رسانند.

اگر دهیاران و بخشداران  شوراها را کمک و تقویت کنند ضرر که نمی کنند هیچ ، بلکه سبب افزایش سرعت خدمات رسانی و رضایت مردم می شوند .

کار مشورت با دخالت و زور گویی متفاوت است و هیچ کس حق ندارد به شوراها زور بگوید و آنها را مجبور به انجام کاری کند.

شورایی که زیر باز زور دهیار و بخشدار و سایر مسوولان برود شورا نیست چراکه معیار کار شورایی و مشورتی است نه زور گویی

هیچ مقامی نمی تواند به شورا بگوید این کار را بکن و این کار را نکن می توان مشورت داد اما تصمیم نهایی در نهایت استقلال فکری و تصمیم گیری با خود شوراها است و هیچکش حق زور گویی ندارد

 

 تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ | 1:8 | نویسنده : ح .م- تحلیل گر مسایل ومعضلات حور |

وضعیت کنونی و موانع پیش روی مدیریت روستایی ایران (مطالعه موردی: بخش ویلکیج شهرستان نمین

79855951069970054276 وضعیت کنونی و موانع پیش روی مدیریت روستایی ایران (مطالعه موردی: بخش ویلکیج شهرستان نمین) ۱- علی جهانگیری ۲- احمد حاجعلی زاده ۳- مسعود حیدروند ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک دانشگاه آزاد واحد گرمی کارمند بنیاد مسکن استان اردبیل ۲- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد واحد رشت و مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل ۳- دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحدرشت چکیده: به منظور بررسی مشکلات و موانع مدیریت کنونی روستایی ایران, این تحقیق برای تبیین وضعیت کنونی و موانع پیش روی مدیریت روستایی ایران تدوین شد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات بهره برده SPSS شده است. حجم نمونه ۵۰ نفر بوده است و پرسشنامه در میان دهیاران توزیع شده است. نرم افزار مورد نظر در این مطالعه بوده است. نتایج حاکی از آن است که کمبود منابع مالی, عدم هماهنگی شورا, دهیاری و مردم و نبود آموزش کافی از جمله مشکلات مدیریت روستایی است. مهمترین مشکل در مدیریت روستایی کشور عملکرد دولت است, هر چند که به باور دهیاران اختیارات این نهادهای مدیریتی کافی می باشد. کلید واژه ها : مدیریت روستایی, بخش ویلکیج, دهیارانتاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ | 4:32 | نویسنده : هور اوشاغی |

تسلیت

درگذشت حاج براتعلی شکرگزار را به خانواده ی آن مرحوم و به همه ی حوریها، تسلیت می گویم.آن  مرحوم، پسرخاله ی مادرم بود واز کسانی بود که هربار به حور می رفتم، دیدارش برایم دلپذیر و به یادماندنی بود. خداوند، اورا بیامرزد و به خانواده اش صبر عطا فرماید.تاريخ : جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ | 12:29 | نویسنده : ابراهیمی(شاهد)جعفر(شاعر ملی)-تحلیلگر ادبیات کودک |

تسلیت

انالله وانا الیه راجعون

خانواده محترم شکرگزار حور

در  اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده شما و دیگر 

بستگان تسلیت گفته وآرزوی مغفرت و آمرزش برای آن مرحوم و  صبر جزیل برای شما و

دیگر بازماندگان را از  درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.

                                                                                   از طرف خانواده عبادتی حورتاريخ : چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ | 13:43 | نویسنده : عبادتی حورعزیز (نظامی)- همکار5 |

تسلیت به خانواده محترم برادران شکرگزار

 خانواده محترم  شکرگزار

درگذشت پدر بزرگوارتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست.این ماتم جانگداز را به،خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می‌کنم.

 

از طرف گردانندگان وبلاگ دهستان حور


موضوعات مرتبط: تسلیت لر

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ | 9:51 | نویسنده : خدمتی حورجعفر (لیسانس)-خبرنگار وعکاس وبلاگ |

جناب آقای علی وجلیل شکر گزار

از شنیدن خبر فوت پدر گرامی تان بسیار متاثر شدم بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما وخانواده محترم تسلیت عرض می کنم واز درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسالت دارم مارو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدانید.تاريخ : سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ | 21:13 | نویسنده : محمد فروغی |

مردم ویلکیج تاوان چه چیزی را می دهند؟

 

 

سرازیر شدن نیروهای غیر بومی به ادارات بخش ویلکیج  تمامی ندارد.

 

 

گویی امورات اداری مردم آنچنان تخصصی و پیچیده هستند که انجام آنها از عهده هیچ فرد بومی بر نمی آید و به ناچار باید دست به دامان افرادی از خارج منطقه شد! این در حالی است که در شهرستانمنطقه ویلکیج  بیش از ده ها و شاید صدها لیسانس و فوق لیسانس ودکترا و  نیروی متخصص و متعهد بیکار وجود دارد.

 این موضوع آنقدر ریشه دوانده که حتّی اخیراً شاهد حضور نیروهای خدماتی غیربومی در سطح منطقه  هستیم!

نیروی غیربومی مدت کوتاهی می‌ماند اما سپس به شهر و دیار خود منتقل می‌شود که این برای مردم منطقه اصلاً پذیرفته نیست.

نیروی بومی باید در شهر خود بماند و خدمت کند و مطمئنا تلاش و همت یک نیروی بومی برای شهر خودش بسیار بیشتر خواهد بود و سودش برای مردم شهرش بیشتر است.

معلوم نیست داستان پایمال شدن حق و حقوق جوانان این منطقه و اولویت دادن به نیروهای غیر بومی چه زمانی به پایان می‌رسد … در این زمینه منتظر شفاف سازی مسئولین خواهیم بود.

 

 

 

 

 

 تاريخ : شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ | 21:20 | نویسنده : ح .م- تحلیل گر مسایل ومعضلات حور |

انتخاب یک مدیر بومی ،یک انتخاب ایده­ آل محسوب می­شود.

آیا در بخش ویلکیج  قحط الرجال است که کارمند جزء دور افتاده ترین نکته در فلان شهر به پست های ادارات مهم این شهر گماشته می شود؟

با نگاهی اندک و مطالعه ی اجمالی بر حسن مدیریت بومی،می شود اذعان نمود؛از منافع نیروهای بومی این است که به محیط کارشان آشنایی کامل دارند،دلسوز مردم هستند و از توانایی‌هایشان،نفوذ کلام و نفوذ قدرتشان در جهت منافع عموم استفاده می‌کنند.یک نوع غرور ملی و منطقه‌ای نیز باعث می‌شود زمان بیشتری کار کنند و در نهایت کارآیی و اثربخشی بالاتری داشته باشند یعنی سعی می‌کنند اگر یک ریال هزینه می‌شود در حد آن یک ریال نفعی داشته باشد.این منفعت استفاده از نیروهای بومی است که بسیار بالاست.استفاده از نیروهای بومی اگر ده درصد مشکل داشته باشد ولی نود درصد براي منافع شهرمفيد ميباشد.

وقتی که شخصی کاری را که انجام می‌دهد برای خودش است،وقتی که می‌بیند نقش و تأثیر اعمالش نه تنها در بحث اداری بلکه در بحث اجتماعی به خانواده،گذشته و آینده‌اش برمی‌گردد و حتی پس از مرگش نیز باقی می‌ماند بی‌شك بيشتر فعاليت مي نمايد.

در حالت کلی مديران غيربومي آسيب‌هاي فرهنگي اجتماعي منطقه را نمي‌شناسند و لذا براي رفع آنها نمي‌توانند تلاش كنند.و وقتي شناخت نباشد برنامه‌اي براي پيشگيري و درمان هم وجود ندارد و در مدت زمان كوتاهي متوجه مي‌شويم كه آسيب‌ها به تهديد تبديل شده‌اند.

مديران غيربومي به دليل شناخت نداشتن از ظرفيت‌هاي موجود توانايي ارتباط و استفاده بهينه از اين عوامل اثرگذار در پيشرفت و توسعه را ندارند و قطعاً اگر مدير بومي باشد مي‌تواند از همه استعدادها به خوبي بهره ببرد.

مديران غيربومي در جهت نخبه‌پروري و استفاده از نيروهاي متخصص تلاش چنداني ندارند چرا كه مي‌ترسند با وجود نيروهاي توانمند بومي جايگاه خويش را از دست بدهند.اما اين مديران بومي هستند كه آغوش خود را در جهت تربيت فرزندان خود مي‌گشايند و در حمايت و پشتيباني آنها از هيچ تلاشي دريغ نمي‌كنند.

مديران غيربومي انگيزه كافي در جهت ارتقاي حوزه تحت مسؤوليت خود ندارند در حالي كه اين انگيزه در مديران بومي بسيار بالا است.

در اين زمينه گفتني‌ها بسيار است اما آنچه از همين چند بند مي‌توان نتيجه گرفت آن است كه در انتخاب مديران،شايسته سالاري،تعهد و تخصص حرف اول را مي‌زند و اولويت به جهت شناخت همه جانبه منطقه با مديران بومي است.نتیجه می­گیریم انتخاب یک مدیر بومی در صورت کارآمد بودن،به دلیل شناخت بیشترش با مشکلات و آلام مردم،یک انتخاب ایده­آل محسوب می­شود و براي انتخاب و انتصاب مدیر بومی بایستی خرسند بوده و نبايد نسبت به جانبداري،خير خواهي،نيك انديشي وهمكاري با وي دريغ ورزید.                                  

آیا در منطقه ی که فرزندان برومند آن در خارج از حوزه شهر مدیرانی توانمند و جسوری هستند که آوازه ی آنها ملی است،کسی پیدا نمی شود که به عنوان رئیس فلان اداره انتخاب شود؟

 

 تاريخ : جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ | 22:18 | نویسنده : ح .م- تحلیل گر مسایل ومعضلات حور |

تاپماجالار

 چهار چیستان ترکی، از ساخته های خودم

///()()()///()()()///()()()///()()()///()()()

@ کله سی وار: گیردنه / گؤزلری: ایکی دنه(هردن ولی دورت دنه)/ پس دیون آدین منه

@ کله سی وار بیردنه/ نه گؤزی وار، نه آغزی/ اونون قارنین، سوکللر/ بالالارین توکللر

@ گؤردیم بیر اوزون کیشی/ دامون اوسته چیخیب دیر/ ایاقلاری یرده دیر/ اوزین داما ییخیب دیر

@ هر نه دن، باش چیخاردار/ هرنه دئسون، اوندا وار/ اگر اونی تاپماسون/  اوگزر  دوستین تاپار

 تاريخ : جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ | 13:43 | نویسنده : ابراهیمی(شاهد)جعفر(شاعر ملی)-تحلیلگر ادبیات کودک |

عرفانی

بار الها'دلهایمان را بنور ایمانت منور بگردان و ما را از سر چشمه علم و نور بهره مند ساز'تا برای رسیدن به کمال تلاش نماییم. .                   

بشر برای رسیدن به کمال محتاج عقل ودل است 'واین میسر نمیشود مگر اینکه عقل و دل مکعمل هم باشند و در راستای یک هدف مقدس با همکاری نمایند' وتقواست که از ایندو پشتیبانی میکند. تاريخ : چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 23:45 | نویسنده : نادر فرضی حور |

آسیبهای اجتماعی

امروزه جوامع بشری با آسیبهای جدی روبروست  . جوانان  و نوجوانان ما نیز از این مسئله جدا نیستند . 

وظیفه ماست امروزه باتمام قوا از خانوادهایمان مخصوصا از فرزندانمان حمایت کنیم'وبهترین روش برای مقابله 'انس دادن انان باقرآن و ارزشهای الهی است.                                                                                                  .         نادر   فرضی حور

 تاريخ : چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 23:43 | نویسنده : نادر فرضی حور |

عرفانی

بار الها'دلهایمان را بنور ایمانت منور بگردان و ما را از سر چشمه علم و نور بهره مند ساز'تا برای رسیدن به کمال تلاش نماییم. .                   

بشر برای رسیدن به کمال محتاج عقل ودل است 'واین میسر نمیشود مگر اینکه عقل و دل مکعمل هم باشند و در راستای یک هدف مقدس با همکاری نمایند' وتقواست که از ایندو پشتیبانی میکند. تاريخ : چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 23:30 | نویسنده : نادر فرضی حور |

اصل 103تمامی مدیران اجتماع را ملزم به عمل به مصوبات شورا ها نموده است.

 

اصل 103 قانون اساسی:

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ مي‏ شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند

اصل 7 قانون اساسی شوراها را از ارکان نظام دانسته و اصل 103 تمامی مدیران اجتماع را ملزم به عمل به مصوبات این شورا نموده است

تا چه حدی مدیران جامعه‌ی ما به این مصوبات عمل می‌کنند؟ و در مقابل انتقاد شوراها انعطاف از خود نشان می‌دهند و  این نقد را بر می‌تابند؟

بر اساس تبصره‌ی بند م ماده 68 قانون تشکیلات... انتخاب و عزل و نصب دهیار بر عهده‌ی شورای اسلامی روستا است و مشخص است که مصوبات این شورا برابر اصل صد و سه  قانون اساسی کشورمان برای مجریان وزارت کشوری لازم‌الاجرا است

پس مقاومت بخشدار آبیبیگلو در مقابل تصمیمات به حق  اعضای محترم شورای اسلامی دهستان حور مبنی بر عزل دهیار  بیانگر چیست ؟!!

  آیا این رویه سبب سست شدن اجرای قوانین در کشور نمی‌شود؟

تعطیل نمودن اصول قانون اساسی به نفع کیست؟تاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 21:19 | نویسنده : ح .م- تحلیل گر مسایل ومعضلات حور |

یکی دیگر از مشکلات منطقه بزرگ ویلکیج

ویلکیج به منطقه ای اطلاق می شود که از یک طرف از دامنه کوههای باغرو (حور و تفیه ) تا گردنه حیران و محدوده شهری نمین و از طرف دیگر از دشت زرناس اردبیل (روستای قره حسنلو ) تا کوه آسپیناس نیارق و کوه سنگر حور  امتداد دارد .در واقع ویلکیج قسمت عمده ای از دشت اردبیل را شامل   می شود و از حاصلخیزترین مناطق شمالغرب کشور محسوب شده و از قدیم الایام مرکز تولید انواع محصولات کشاورزی و دامپروری و بخاطر قرار گرفتن در حاشیه جنگل ، مرکز تولید انواع مصنوعات چوبی بوده است

مرحوم ستودی نمین در کتاب تاریخ و فرهنگ نمین  در مورد حد و مرز منطقه ویلکیج  قدیم آورده است "ویلکیج از جمله املاکیست که در صلح گلستانیه متعلق به دولت قزلباش بود و در صلح سردار پاسکویچ نیز در جای خود باقیست . این ناحیه منقسم به دو حصه قدیم و جدید می باشد و مکانی عریض و طویل . طرفی از آن قریب به حد خلخال و کوه باغرو و اردبیل است و سمت دیگرش ملحق به خاک ارشق که به تخمین مسافت هشت فرسنگ ایرانی می باشد . قریه نمینش اکنون دارالاماره است و از برکت وجود ذوات و امرا و نجبای مهاجرین از شیوه دیهی خارج گشته و رونق شهری یافته است."

با تقسیمات نابخردانه در ادوار مختلف اکنون دیگر از آن جغرافیای عریض و طویل خبری نیست .حتی دارالاماره اش (نمین ) از محدوده این جغرافیا خارج گشته است

جغرافیای ویلکیج امروزی در تقسیمات کشوری به سه قسمت تقسیم شده است . 1_ ویلکیج شمالی به مرکزیت ننه کران          2_ ویلکیج مرکزی به مرکزیت آبی بیگلو 3_ ویلکیج جنوبی به مرکزیت حور

سوای دهستان ویلکیج شمالی که شامل 24 روستا و تابع بخش مرکزی نمین است ، ویلکیج مرکزی و جنوبی با دارا بودن 31 آبادی و مزرعه روی هم رفته بخش ویلکیج را تشکیل می دهند

درمنطقه ای با این گستره جغرافیایی و کثرت آبادی ، بجز راه آسفالته اردبیل نیارق و اردبیل  حور بقیه راهها غیر استاندارد بوده و در مواردی از راههای شوسه و خاکی استفاده می شود .(ارتباط راهی حور ، بریس به طول شش کیلو متر  به طور کل خاکی بوده و عملا موجب قطعی ارتباط مناطق سه گانه ویلکیج گردیده است ) از اینکه منطقه ویلکیج در شرقی ترین قسمت استان اردبیل قرار گرفته ، با مناطقی از استان گیلان همسایه است و لی هیچ راه ماشین رویی بین استان گیلان و منطقه ویلکیج وجود ندارد ، در حالی که همه روزه افراد زیادی از راههای خاکی و مالرو بین دو منطقه یاد شده تردد می کنند و بخاطر نزدیکی آبادیهای استان گیلان ، بویژه منطقه لوندویل ، چوبر ، لیمیر ، حویق و .... با منطقه ویلکیج ، روابط و مناسبتهای مشترک زیادی ، بین مناطق مذکور وجود دارد

گذشته از این موضوع ، مهمترین راه ارتباطی اردبیل به گیلان ، جاده حیران است که آن هم بدلیل نزدیکی به مرز ، ازلحاظ سیاسی،امنیتی  ونظامی دارای اشکالات فراوانی است  لذا لازم است به دلایل یاد شده، یکی مشکل گردنه حیران و دیگری از بن بست خارج کردن منطقه بزرگ و مهمی همچون ویلکیج ، جاده ای بین لوندویل و نیارق و یا لیمیر  و حور  احداث شود که هم مشکلات مذکور هموار و هم از فاصله زمانی در مسیر اردبیل _ گیلان کاسته شود

 

در ضمن شیب مسیر( نیارق ،لوندویل) و( حور ، لیمیر) نسبت به گردنه حیران و الماس شیب ملایمتری داشته و از لحاظ طبیعی و گردشگری بسیار دیدنی و زیباتر از آنهاست.   بر گرفته از وبلاگ نیارقتاريخ : دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ | 17:56 | نویسنده : ح .م- تحلیل گر مسایل ومعضلات حور |

بهترین راه كار برای جلوگیری از مهاجرت ها در دهستان حور ایجاد نواحی صنعتی و توسعه كشاورزی و دامپروری

 

- انسان از بدو تولد تا هنگام مرگ، طالب آسایش و پیشرفت است بنابراین در هر جایی كه تجمع امكانات باشد نیروی انسانی نیز به همان مكان مهاجرت می كند

- نبود امكانات در روستاها، یكی از مهم ترین عوامل مهاجرت روستاییان به شهرهاست كه تاثیر نامطلوبی بر روابط اجتماعی و اقتصادی در جامعه دارد، بنابراین مسئولان باید نسبت به گسترش خدمات رسانی و امكانات در روستاها اقدام كنند

- در حال حاضر وجود تاسیساتی مانند آب، برق،گاز ، تلفن، مدرسه و ... نتوانسته بر جذابیت های زندگی در روستا بیفزاید یا مانعی برای مهاجرت جوانان روستا به شهرها باشد

- به نظر می رسد كمبود امكانات روستایی به ویژه نبود جاده مناسب، بهداشت و درمان،عدم ایجاد منطقه صنعتی ، توسعه کشاورزی و دامپروری ... از جمله مسائلی است كه در حال حاضر باعث افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها شده است

- نبود مجتمع های شبانه روزی و ... از جمله عواملی است كه میزان مهاجرت روستاییان به شهرها را افزایش می دهد زیرا خانواده ها به منظور تحصیل فرزندانشان به همراه آنان در مراكز شهری ساكن می شوند

- برخی از مهاجرت ها به دلیل نبود درآمد در روستاهاست و در نتیجه نیاز است برای حفظ روستاییان در روستاها نسبت به توسعه عمرانی و اشتغال اقدام كرد

- امروزه مهاجرت از پایین بودن درآمدها و نبود مشاغل پایدار هم نشات می گیرد. این مسئله باید یكی از مهم ترین نكات مدنظر مسئولان استانی و كشوری نیز باشد

- نبود اشتغال در روستاها یكی از شاخص های اصلی مهاجرت روستاییان می باشد به منظور حفظ روستاییان در روستاها فعالیت هایی از طریق صندوق مهر امام رضا(ع) و جهاد كشاورزی بایستی  انجام شود

- به منظور حفظ روستاییان در روستاها، تامین آب روستاییان باید در اولویت قرار گیرد

- در سامان دهی جدید آموزش و پرورش مدارس راهنمایی و دبیرستان زیادی در روستاها تعطیل شده است باید راهكارهایی برای كاهش مهاجرت روستاییان ارائه شود

 

 تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ | 23:36 | نویسنده : محمد فروغی |

یک نکته در حوزه توسعه بافت حور

با سلام وعرض ادب به هم ولایتیهای گلم از غیبت چند ماهه ی خود که نتوانستم به هم ولایتیهای گلم ادای دین هر چند ناچیز کنم پوزش می خواهم دراین مجال سعی دارم به یک نکته قابل تامل در حوزه معماری و ساخت و ساز اشاره کنم و از مسئولان مدیریتی حور اعم از برادران شورا و دهیار محترم تمنا کنم در توسعه و ساخت و سازهای آتی حور از اینکه هست بیشتر عنایت داشته باشند توسعه و گسترش فضاهای زیستی در مجموعه زیستی که روستاها و شهرها جزوء آن هستند با توجه به تغییرات جمیعتی و بروز نیازهای جدید امری عادی و گریز ناپذیر است اما تغییر و گسترش بافت های زیستی هنگامی سازنده خواهد بود که با برنامه ای بلند مدت و منطقی صورت گیرد به عنوان مثال فرض کنید در هر بخشی که چندین مسکن احداث می شود مطمئنا امکانات رفاهی عمومی از قبیل معبر مناسب آب و گاز و دسترسی مناسب به مدارس و سایر مراکز خدماتی از مطالبات به حق ساکنان آن مساکن خواهد بود پس چه بهتر که عزیزان مسئول روستایی که از نزدیک با مشکلات رفاهی ساکنان حور آشنا هستند سعی کنند یک نگاه حداقل پنج ساله به توسعه بافت حور داشته باشند تا در آینده با مشکلاتی که در ابتدا می توان از بروز آن جلوگیری به عمل آید مواجه نشویم . جا دارد از حسن نیت برادر فروغی نسبت به بحث مدیریتی و اعمال خدمات شایسته به اهالی ولایتمدار حور تشکر شایسته را به جا آورم امید دارم هر قدمی که در راستای توسعه حور برداشته می شود موجبات آبادانی حور عزیزمان را فراهم آورد.

                                                  کوچک هم ولایتیهای گلم محمد شهبازی رز


موضوعات مرتبط: تحلیل مسایل معماری : محمد شهبازی

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ | 20:45 | نویسنده : مهندس محمد شهبازی - ارشد معماری |

تبریک و تهنیت

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است

فرا رسیدن ایام الله دهه ی مبارک فجر و

پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به همههم وطنان

ایرانی ام در سرتاسر جهان بویژه حوریهای ولایتمدار

تبریک و تهنیت می گویم

                                                          از طرف نویسندگان وبلاگ حور


موضوعات مرتبط: تحلیل مسایل معماری : محمد شهبازی

تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ | 20:24 | نویسنده : مهندس محمد شهبازی - ارشد معماری |

چاپ شعر شهیدم من در نشریه ی پیام اردبیل

تاريخ : شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ | 23:6 | نویسنده : شیرپنجه حور(آذر) حمید (شاعر در غربت) |

حور همچنان محروم است!

 

حور همچنان محروم است !

بزرگترین مشکل که بر مشکلات دیگر افزوده شده است فاضلاب های رها شده در معابر عمومی است که موجب شیوع بیماری های مختلف شده است .

متاسفانه فاضلاب منازل مسکونی و دیگر مکان ها به صورت آزاد در کوچه ها و معابر عمومی رها شده اند که علاوه بر خطرات زیست محیطی برای اهالی این منطقه مشکلات عدیده ای از جمله بیماری های عفونی و پوستی را به ارمغان دارند.

استمداد جدی مردم ازبخشداری آبیبیگلو ، فرمانداری نمین و استانداری اردبیل  ،ساماندهی این وضعیت اسفناک بوده که تقاضا دارند قبل از شروع فصل تابستان و رشد و نمو  بیشتر انواع میکروب های بیماری زا و برطرف شدن بوی بد و غیر قابل تحمل چاره اندیشی شود.

از طرفی کوهستانی بودن منطقه، حفر چاه فاضلاب را برای اهالی سخت و هزینه بر کرده که با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر خانوارها از عهده این کار بر نمی آیند.

علت اصلی بیماری ها در این منطقه  رها شدن فاضلاب ها خانگی در معابر عمومی و دام در نزدیکی خانه های مسکونی است که نیاز به فرهنگ سازی دارد.

با مدیریت جهادی و عزم ملی می توان مشکلات حور را حل و این منطقه را از محرومیت نجات داد.

لازم به ذکر است :حور در 18 کیلومتری مرکز شهرستان نمین و 26 کیلومتری مرکز استان اردبیل است و امروزه در خود بیش از 800 خانوار جای داده است که از این تعداد سالیانه بیش از 50 خانوار بدلایل مختلف اقتصادی ، اجتمایی و فرهنگی و .... به حاشیه شهرها مهاجرت می نمایند.تاريخ : جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ | 0:29 | نویسنده : محمد فروغی |

یادش بخیر

 

 

کئچدی عومور ،قالدی بیزه خاطره

 

اوشاقلیغین عالمی یادش بخیــــــــر

 

یاز گونی ،شورلار لا؛چیمن ،دم داغی

صبر چایی، چول زمی ،یادش بخیر

 

یایدا چیخاردیق خیل اوچان اوستینه

چیر سرینی سلّمی یادش بخیــــــــر

 

پائیز گونی دیب گوزه نین تیفلیگی

شه له مه سی ،نم نمی یادش بخیـر

 

باغچالارین قیرمیزی دون گیمه سی

کت ده خزان موسمی یادش بخیـر

 

قیشدا کولک قاپ باجانی توتماسی

کورسی طووندا لمی یادش بخیــر

 

تندیر ایچین ده قارا بارداغدا ات

شوربامیزین خوش طمی یادش بخیر

 

قیز تمام ین کت ده اوشاق دوتماسی

قیز خانم ین مرهمی یادش بخیـــــر

 

کندیمیزین باش حکیمی ،دکتری

اماموردی افخمی یادش بخیــــــــر

 

اوخونمورهچ اویون قانلی اولماسین

نوروزون اول خوش دمی یادش بخیر

 

کهنه مسجد آبازرین خوش سسی

امام حسین ،ماتمی یادش بخیــــــر

 

آت اوستونده میر نصی پیک اولماغی

سید علی نین اعلمی یادش بخیـــــرتاريخ : جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ | 4:17 | نویسنده : فروغی محبت (مدرس دانشگاه)- مسایل تاریخی حور |

عزل و نصب دهیار حق قانونی شوراست

 

 دليل تمايل منتخبين جديد شوراي اسلامي هرآنچه که باشد کاملا قانوني بوده و يه نظر مي رسد هيچ مقام اجرايي بالاتر از ديدگاه قانون حق مخالفت با اين امر و مقاومت در برابر اين تغيير را ندارد  اما متاسفانه در بعضي از مناطق تعدادي از بخشداران با دلايل مختلف با فشار براعضاي منتخب شورا ،با اين تغييرات مخالفت مي نمايند.

 

در بسياري از شهرها و روستاهاي کشور منتخبين شوراهاي اسلامي دوره چهارم با دوره قبل تفاوت اساسي داشته و سليقه کاري و معيارهاي آنان در انتخاب دهيار متفاوت است و ممکن است با روش و برنامه هاي دهيار روستا که منتخب شوراي اسلامي دوره قبل است موافق نبوده و همچنين عملکرد چهار ساله او را قبول نداشته باشند. اين موارد گاه بعلت تشخيص عدم کفايت  دهيار , عدم کارامدي برنامه هاي وي , عدم صلاحيت اخلاقي و تحصيلي و گاه حتي مسائل شخصي و سليقه اي است و ممکن است منتخبين جديد تشخيص دهند که با انتخاب فردي جوان, تحصيلکرده  و با گرايشي متفاوت در مديريت اجرايي روستا تغيیراتي ايجاد مي شود که در نهايت به پيشرفت و عمران روستا منجر گردد.

 

هرچند در بعضي از موارد علت اين مخالفت  و اصرار بر ادامه فعاليت دهيار کارامدي آنان و لزوم استمرار فعاليت دهيار جهت ادامه و تکميل برنامه هاي  عمراني روستا اعلام مي گردد اما بعلت عدم توجيه قانوني,  اين امر پذيرفتني نيست زيرا باتوجه به قوانين جاري در عزل ونصب دهياران و اختياري که قانون به اعضاي شوراهاي اسلامي روستاها داده است اين مقاومت توسط بخشداران در واقع مقاومت در برابر اجراي قوانين جاري کشور محسوب مي گردد.

دليل ديگر بخشداران ممکن است تجربه دهياران و آموزش هاي ديده شده توسط آنان باشد که جايگزيني فردي جديد نيازمند به صرف هزينه وزمان براي آموزش به آنان است اما اين دليل هم بعلت آنکه ممکن است حتي دهياران آموزش ديده نيز گاها در دوره قبل کارامد نبوده و در اداره امور وعمران روستا ناتوان باشند و جايگزيني فردي جديد به بهبود امور کمک نمايد  غير قابل قبول است چرا که نمي توان صرف هزينه وزمان براي يک فرد را دليلي قانع کننده براي سپردن امور به دست شخصي ناکارامد و هدر دادن فرصت وسرمايه ملي عنوان نمود.

ثبات مديريتي اگرچه براي يک دوره منطقي قابل پذيرش است اماگاها مشاهده شده است که دهياران با سوء استفاده از طولاني شدن زمان تصدي خود بر امور اجرايي روستا و باتشکيل باندهاي قدرت وثروت سالها در اين سمت فعاليت نموده و ديکتاتوري هاي کوچک محلي ايجاد نموده اند  وبه راحتي وظيفه اصلي خود يعني اجراي مصوبات شورا را فراموش ودر  واقع به حکومت مي پردازند واين امر جز اتلاف بيت المال و ايجاد نارضايتي در بين مرد م و تعميم آن به سطوح بالاتر هيج سودي نخواهد داشت.

بدون ترديد يکي از دلايل قانوني بودن تغيير و عزل ونصب دهياران جلوگيري از ايجاد کانون هاي قدرت غير قانوني است و ابقاي يک فرد در سمتي خاص براي مدتي طولاني ناقض اين هدف مي باشد چرا که در حال حاضر شاهد حضور افرادي با سطح تحصيلا ت و شرايط سني نامناسب در بعضي از روستاها با وجود  و حضور جوانان تحصيلکرده فراوان و فاقد پست هاي مديريتي واجرايي  در همان روستا هستيم که اين امر از شايسته سالاري و سپردن امور به دست افراد لايق به دور است.

در بعضي از موارد نيز تداوم حضور دهياران در اين جايگاه موجب ايجاد  روابط ناسالم مالي و جناحي بين آنان شده است که اين امر در صورت انتخاب مجدد اعضاي شورا تغيیرات را غير ممکن مي نمايد و البته ممکن است در بعضي از مناطق اين تداوم حضور موجب ايجاد روابط حسنه بين بخشداران ودهياران شده و دليلي براي پشتيباني غير منطقي از آنان و مقاومت در برابر تغيير باشد چرا که مشاهده شده است بعضي از بخشداران با تغيير دهيار در طول دوره خدمت نيز مخالفت مي نمايند تغييري که توسط اعضاي شوراي اسلامي و با مشاهده بي قانوني و بي کفايتي دهيار و در چهاچوب قوانين جاري بايد انجام پذيرد.

با اين توضيحات و با توجه به آنکه قانونگذار حتي براي پست هاي مديريتي در سطح کلان در کشور نيز محدوديت دو دوره انتخاب و انتصاب را در نظر گرفته لازم است جهت جلوگيري از اجراي  چند پهلوي قانون و همچنين پيشگيري از ايجاد باندهاي قدرت و پول در محيط هاي کوچک ضمن نظارت بيشتر بر عملکرد بخشداران و دهياران جهت محدوديت دوره تصدي دهياران نيز قوانيني کامل و مدون وضع گردد.تاريخ : جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ | 1:16 | نویسنده : محمد فروغی |

دو سوال

1- چنانچه تعدادي از اهالي نسبت به عملكرد دهيار اعتراض داشته باشند يا از نحوه ي فعاليت وي ناراضي باشند وظيفه ي شوراي اسلامي روستا در اين خصوص چيست ؟ در چه شرايطي مي تواند نسبت به عزل دهيار اقدام كند؟

 

ج- موضوع اعتراض و عدم رضايت اهالي بايد در دستور كار شوراي اسلامي روستا قرار گيرد و شورا پس از بحث و بررسي و شنيدن نظر موافقان و مخالقان ، نسبت به چگونگي پيگيري آن اقدام كند . شوراي اسلامي روستا در صورت وجود حداقل يك موافق با اين اعتراض و عدم رضايت بايد موضوع را طبق ماده 53 آيين نامه ي اجرايي شوراي روستا پيگيري كند . در صورتي كه دهيار موارد مورد نظر شورا را رعايت نكند اين موارد به صورت سئوال از وي مطرح و به او ابلاغ مي گردد. چنانچه دهيار در موعد مقرر براي ارائه پاسخ در شوا حاضر نشود يا پاسخ وي قانع كننده نباشد ، شورا مي تواند با راي اكثريت مطلق اعضا وي را از سمت دهياري بر كنار و فرد جديدي را انتخاب كند.

 

2- بركناري دهيار چگونه و تحت چه شرايط امكان پذير است؟

 

ج- بر اساس تبصره ي ذيل بنده ماده ي 68 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375، شوراي اسلامي روستا مي تواند دهيار را با اكثريت آرا، بر اساس آيين نامه مرتبط، از مقام خود بركنار و براي صدور حكم عزل به بخشدار معرفي كند، ماده 54 آيين نامه ي اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه ي انتخاب دهيار مصوب 1378 شرايط پايان يافتن خدمت دهيار و بر كناري وي را بيان داشته است دربند 4 ماده ي 54 به عزل دهيار با رعايت مقررات مرتبط اشاره شده است كه به نظر همان شرايط مربوط به نحوه ي استيضاح بيان شده در ماده ي 55 همين آيين نامه است. يعني شورا بايد در صورت اعتراض به عملكرد دهيار يا دهياري موارد را ابتدا تذكر دهد و در صورت عدم رعايت با تشكيل جلسه توضيحات كتبي و شفاهي دهيار را دريافت كند و درصورت قانع نشدن نسبت به بركناري وي اقدام كند عزل دهيار بايد با رأي اكثريت محقق اعضا باشد يعني رأي نصف به علاوه يك اعضاي شوراي اسلامي روستا براي بركناري دهيار ضروري است.

 تاريخ : جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ | 0:43 | نویسنده : محمد فروغی |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.