به وبلاگ هور(حور) خوش آمدید

به وبلاگ هور(حور) خوش آمدید

نظر یادتان نره

به وبلاگ هور(حور) خوش آمدید

هور اوشاغی
به وبلاگ هور(حور) خوش آمدید نظر یادتان نره
لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

یایلاقلاریمیزدان منظره لر

روستای کوهپایه ای تالش


موضوعات مرتبط: عکسهای ویژه وبلاگ

تاريخ : یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۸۴ | 14:19 | نویسنده : هور اوشاغی |

2-محبت فروغی راد

 

 

:

 

نام: محبت      نام خانوادگی: فروغی راد

محل تولد: حور     تاریخ تولد: 1343

   

دوران ابتدائی:

  زمان:   از سال 1349 تا سال 1355                     مکان : دبستان مستوفی الممالک حور

دوران راهنمائی:

زمان: از سال 1355 الی سال  1358                      مکان :  مدرسه راهنمائی مهرگان اردبیل

دوران دبیرستان:

زمان: از سال 1358 الی سال 1362                        مکان: دبیرستان ابومسلم اردبیل

 رشته: اقتصاد اجتماعی

دوران کاردانی:

زمان: از سال 1362الی سال 1364                        مکان:مرکز تربیت معلم شهید رجائی تبریز

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی

 

 

دوران کارشناسی :

زمان :از سال1365 الی سال 1369          مکان: دانشگاه علامه طباطبائی تهران

رشته: مدیریت بازرگانی

 

 

دوران کارشناسی ارشد:

 زمان: از سال 1374الی 1377    مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت

رشته: مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه کارشناشی ارشد:

تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر بهره وری مدارس  و مقایسه  این مهم در مدارس دولتی و غیر انتفاعی

 استاد راهنما:

 دکتر حمید فتوحی

اساتید مشاور:

علی اکبر نجفی            دکترمحمد طالقانی

 

مقاله چاپ شده:

عنوان : فساد داری

نشریه علمی فروغ 

سال 1380

 

 سوابق آموزشی :

الف): تدریس در دبیرستانهاو هنرستانها:

1364-1363  مدارس راهنمائی مهرو مصطفی خمینی تبریز

1365- 1364مدرسه راهنمائی کیوی زاویه خلخا ل

1366-1365مدارس منطقه 16تهران

1367-1366مدارس منطقه 16تهران

1368-1367مدارس منطقه 16تهران

1369-1368مدارس منطقه 3تهران

 

1370-1369    دبیرستانهای شهید چمران و زینبیه هشتجین

1371-1370   دبیرستانهای شهید چمران و زینبیه هشتجین

1372-1371   دبیرستان سمیه؛ دبیرستان بهشتی و هنرستان مطهری خلخال

1373- 1372  دبیرستان سمیه؛ دبیرستان بهشتی و هنرستان مطهری خلخال

1374-1373   دبیرستان سمیه؛ دبیرستان بهشتی ؛دبیرستان علامه طبا طبائی؛ هنرستان مطهری؛

                      هنرستان الزهرا خلخال

1375-1374   دبیرستان سمیه؛ دبیرستان بهشتی ؛دبیرستان علامه طبا طبائی؛ هنرستان مطهری؛

                      هنرستان الزهرا خلخال

 

 

1376-1375   هنرستان 17 شهریور؛هنرستان فاطمه ؛بحر العلوم اردبیل

 1377-1376   هنرستان 17 شهریور؛هنرستان فاطمه؛ بحر العلوم  اردبیل

1378-1377   هنرستانهای 17 شهریور؛ فاطمه؛ 22بهمن ؛ شرف؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1379-1378   هنرستانهای 17 شهریور؛ فاطمه؛ 22بهمن ؛ شرف؛رسالت؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1380-1379   هنرستانهای 17 شهریور؛ فاطمه؛ 22بهمن ؛ شرف؛رسالت؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1381-1380   هنرستانهای 17 شهریور؛ فاطمه؛ 22بهمن ؛ شرف؛رسالت؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1382-1381   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش ؛رسالت؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1383-1382   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش؛ امیر کبیر؛رسالت؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1384-1383   هنرستانهای 17 شهریورجهان دانش؛رسالت؛اردبیل

1385-1384   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش اردبیل

 138۶-138۵   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش اردبیل

138۷-138۶   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش اردبیل

138۸-138۷  هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش اردبیل

 138۹-138۸   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش اردبیل- مدیریت گروههای درسی حسابداری  واداری مالی  فنی حرفه ای وشاخه کاردانش

 در ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۸ نایل به درجه پر افتخار باز نشستگی از آموزش وپرورش

ب): تدریس در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی

 

1372-1371   دانشگاه آزاد خلخال

1375-1374   دانشگاه آزاد خلخال

1376-1375   دانشگاه آزاد خلخال

1377-1376   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل

1378-1377   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل

1379-1378   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل

1380-1379   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل

1381-1380   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛ تربیت معلم                        بنت الهدی اردبیل

1382-1381   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛دانشگاه علمی                      کاربردی اردبیل   اموزش عالی ایثار

1383-1382   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل

1384-1383   دانشگاه ازاد سراب؛ آموزشکده فنی حرفه ای سراب؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛

1385-1384   دانشگاه ازاد سراب؛ دانشگاه آزاد واحد اردبیل ؛ دانشگاه پیام نور؛ آموزشکده فنی حرفه ای                         سراب؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛  

 138۶-138۵   دانشگاه ازاد سراب؛ دانشگاه آزاد واحد اردبیل؛موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی ؛آموزشکده فنی حرفه ای   سراب؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛  

138۷-138۶   دانشگاه ازاد سراب؛ دانشگاه آزاد واحد اردبیل؛موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی ؛آموزشکده فنی حرفه ای   سراب؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛  

138۸-138۷  دانشگاه ازاد سراب؛ آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛  

 138۹-138۸   دانشگاه ازاد سراب؛ دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنراردبیل؛موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی؛موسسه آموزش عالی نوین؛آموزشکده فنی حرفه ای   رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛  

 

 دروس تدریس شده در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی:

1- اصول حسابداری 1

2- اصول حسابداری2

3- اصول حسابداری3

4-حسابداری صنعتی 1

5-حسابداری صنعتی 2

6-حسابداری شرکتها 1

7- حسابداری شرکتها 2

8- حسابرسی1

9-حسابرسی2

10-سازمان ومدیریت

11- مدیریت بازار

12-حقوق تجارت

13-روشهای مقداری

14- آمار

15-حسابداری طرحهای عمرانی

16- حسابداری مالی

17- مدیریت مالی 1

18- مدیریت مالی 2

19-اقتصاد خرد

20-اقتصاد کلان

21- سرپرستی سازمان

22- پروژه مالی

 

سوابق اجرائی:

مسئول امور مالی  شرکت تعاونی مسکن بسیجیان اردبیل

مدیر اجرائی گروههای فنی حرفه ائی استان اردبیل

 

 

سوابق پژوهشی :

1-عضو کمسیون بررسی آثار وتالیفات

2- راه اندازی ومدیریت اجرائی مجله پویه

3-راهنمائی تهیه و تنظیم حدود 1200  پروژه مالی و کار آفرینی دانشجویان

 

سوابق سرگروهی:

 

سرگروه رشته اقتصاد در منطقه خورشرستم

سرگروه رشته جغرافیا در منطقه خورشرستم

سرگروه رشته تاریخ در منطقه خورشرستم

 

سرگروه رشته بازرگانی در منطقه خلخال

 

سرگروه رشته امور مالی استان اردبیل

سرگروه رشته اموراداری استان اردبیل

سرگروه رشته حسابداری استان اردبیل

سرگروه رشته منشی گری استان اردبیل

مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه

مدیر گروه رشته امور مالیاتی دانشگاه 

 

   


موضوعات مرتبط: تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی

تاريخ : یکشنبه سی ام بهمن ۱۳۸۴ | 13:48 | نویسنده : هور اوشاغی |

شکیل

تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۴ | 19:55 | نویسنده : هور اوشاغی |

تاریخ تالش

کتاب

 تاریخ تالش

 

نوشته :عبدالکریم آقاجانی

رابخوانید وبرای آن نقد بنویسید. 

 این کتاب در مورد حوادث ورخداد های حور ومناطق اطراف حور می باشد از این جهت خیلی خوب است ولی آقای آقا جانی بسیاری از حوادث را وارونه؛ کاه را کوه وکوه را کاه نشان داده وهمه اتفاقات را به نفع آقاجانی ها به اتمام رسانده  قابل انتقاد است.

 تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۴ | 17:44 | نویسنده : هور اوشاغی |

اسامی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاهها

    اسامی دانشجویان حور مشغول به تحصیل در دانشگاهها:

۱ـ محمد خردمند حور        الکترونیک                        بوشهر

۲ـ محمد صداقت حور       بهداشت عمومی     دانشگاه علوم بزشکی ایران

۳ـکیوان فروغی راد          حسابداری           آموزشکده رازی اردبیل

۴-سعید خدادوست          بهداشت                           سبزوار

۵-باقر ظهوری                  مهندسی کشاورزی              مغان

۶- قادر کرامتی                 حسابداری                  دانشگاه آزاد گرمی   

۷-مهدی شرقی حور          علوم تربیتی                  دانشگاه پیام نور خلخال  

۸- انور مهری                    آموزش ابتدائی                    تنکابن  

۹-حمید رفاهی                 رادیولوژی                             اردبیل

۱۰- فیروزه صداقت حور       ادبیات                                  اردبیل

۱۱-شهرام نیکجو                حقوق                         پیام نور مشکین شهر

۱۲- پیمان موقر حور     مهندسی سیستمها      دانشگاه امام  علی                                               

۱۳  محسن علیرضایی -دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی -دانشگاه تبریز-   

۱۴- پیام نوزادحور  ادبیات  دانشگاه محقق اردبیلی                    

 

15-فرشید (افشین) قیامی حور دانشجوی کارشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


    لطفا دیگراسامی را ارسال کنید

                                                                       


موضوعات مرتبط: تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی

تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۴ | 22:7 | نویسنده : هور اوشاغی |

كارمندان حور

 

آدرس

تلفن

محل خدمت

پست سازمانی

تحصیلات

نام

آموزش وپرورش

 

 

خیابان دانش - هنرستان جهان دانش

0451-4440800

اردبیل-ناحیه1

رئیس هنرستان

لیسانس

نادر

ابراهیمی حور

 

حور

؟

حور

دبیر

لیسانس

سید آقا

اعجازی

 

حور

؟

حور

دبیر

فوق دیپلم

محمد ولی

افخمی

 

اردبیل- مدرسه مولوی

؟

اردبیل ناحیه2

دبیر

فوق دیپلم

میر نظام

اکبری

 

حور

 

حور

رئیس مدرسه

فوق دیپلم

حقیقت

جاهدی

 

؟

؟

اردبیل -ناحیه1

دبیر

لیسانس

محمد

خدادوست

 

؟

؟

اردبیل ناحیه2

دبیر

فوق لیسانس

فرشید

خدادوست

 

حور

؟

حور

معاون

لیسانس

فراهم

رستم نژاد

 

؟

؟

اردبیل ناحیه2

مدیر

لیسانس

سیدعلی

سید رضایی

 

؟

؟

اردبیل ناحیه2

دبیر

لیسانس

راحیل

عیدی

 

؟

؟

اردبیل-ناحیه1

هنر آموز

فوق لیسانس

محبت

فروغی راد

 

 

؟

؟

اردبیل-ناحیه1

دبیر

فوق لیسانس

شهاب

فطین

 

؟

؟

اردبیل-ناحیه1

دبیر

لیسانس

؟

کاتبی

 

؟

؟

اردبیل ناحیه2

دبیر

لیسانس

جمال

مددی

 

اداره آموزش وپرورش

؟

نمین

حراست

لیسانس

مجید

نادری

 

 

 

 


 

 

 

 

 

نیروهای نظامی وانتظامی                                                             

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

؟

 

تهران

؟

نظامی

علی

علیرضائی

 

؟

 

اردبیل

؟

انتظامی

محمد

فتحی

 

؟

 

اردبیل

؟

نظامی

محمد

فروغی راد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک صادرات

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

؟

؟

 

 

 

احمد

ابراهیمی حور

 

؟

؟

سرعین

رئیس شعبه

لیسانس

شفقت

صابری

 

؟

؟

تهران

؟

لیسانس

میر بشارت

علوی

 

؟

؟

تهران

؟

؟

وجه الله

کارگر

 

؟

؟

تهران

؟

؟

میر اسماعیل

نظری

 

بانک ملی

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

شعبه مرکزی

؟

اردبیل  مرکزی

؟

؟

؟

معزز

 

اداره پست وتلگراف

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

بزرگراه شهدا-اداره کل پست

؟

اردبیل

مدیر کل

؟

علی

امدادی

 

روبروی آتش نشانی اداره پست

؟

اردبیل

کارمند

؟

حسین

نادری

 

جهاد کشاورزی

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

؟

؟

اردبیل

؟

فوق لیسانس

عدالت

باهوش

 

دادگستری

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

میدان بسیج دادگستری

؟

اردبیل

رئیس شعبه

؟

یحیی

خردمند

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره غله

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

اداره غله نمین

؟

نمین

؟

لیسانس

افشار

صابری

 

 

اداره ثبت اسنادواملاک

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

اداره کل ثبت

؟

اردبیل

دبیرخانه

؟

؟

موقر (خواهر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

رشت  دانشگاه آزاد

؟

رشت

هئیت علمی

دکتری

شهرام

صداقت حور

 

سراب دانشگاه آزاد

؟

سراب

مدرس

کارشناسی ارشد

محبت

فروغی راد

 

دانشگاه محقق

؟

اردبیل

حسابدار

؟

؟

میکائیلی

 

دانشگاه آزاد

؟

اردبیل

اداره آموزش

؟

ناصر

خردمند

 

روزنامه نگار

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

؟

؟

تهران

؟

؟

جعفر

ابراهیمی

 

روزنامه نگار

؟

تهران

؟

؟

محمد

دوامی

 

بهداشت وعلوم پزشکی

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

اداره کل بهداشت

؟

اردبیل

حراست

؟

میر محمد

اعجازی

 

خانه بهداشت

؟

حور

کارمند

؟

صبرالله

افکاری

 

بیمارستان علی اصغر

؟

اردبیل

؟

؟

غفور

اکرامی

 

؟

؟

اردبیل

پزشک

دکتری

مید

فهیمی

 

بیمارستان پارس

؟

تهران

بیهوشی

لیسانس

مرشد

ندائی

 

بیمارستان امام خمینی

 

اردبیل

بهیار

 

 

خواهرمیکائیلی(صبور)

 

مخابرات

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

؟

؟

اردبیل

؟

؟

ناصر

بیک زاده

 

اردبیل شبکه6 

؟

اردبیل

؟

؟

چنگیز

طاهری

 

؟

؟

اردبیل

؟

؟

داریوش

طاهری

 

حور مخابرات

؟

حور

؟

؟

معرفت

فتوحی

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی

تاريخ : دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۸۴ | 20:10 | نویسنده : هور اوشاغی |

قانلی یورت یوخ بس هانسی یورت؟

 

                                            قانلی یورت  یوخ  بس هانسی یورت؟

بعضی ازعزیزان پیشنهاد نمودند که نام قانلی یورت را از وبلاگ خودحذف کنیم لازم به ذکر است که قانلی یورت یکی از زیباترین؛ بکرترین وجذاب ترین ییلاقهای حور می باشد  امر این عزیزان را اطاعت نموده و کلمه قانلی یورت را حذف مینماییم  شما هم در این مورد نظردهید وبنویسید که به جای کلمه قانلی یورت کدام کلمه را جانشین کنیم


موضوعات مرتبط: نظرلر

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۴ | 9:17 | نویسنده : هور اوشاغی |

آنا

 

 

عاشورا سحریدی . ائوین ایچینده ن آنام منی سسلیردی. گلدیم گلدیم دیه ره ک پنجره ده ن ایچری باخدیم آنامی گوردوم چوخ نیگرانیدی .گوزلرین خیل اوچان مهی تک کدرلی وغملی مه لر دوتموشدور سوروشدوم آنا نیه نگرانسان؟

سویله دی:منیم خیردا اوغلوم هاردا قالدی گلمه دی؟ هر عاشورا گلردی نیه بو عاشورا گلمه دی؟ ددیم آنا ولله بالله  من اونو اردبیل ده گوردوم عاشورا گونو شبیه گورمه گه گله جک . منیم سوزلریم آناما تسکین ورمه دی  اوندا گوردوم بولاغلار گوزی نون بولاغلاریندان آخان زینه سولار تک آنامون گوزلرینده ن سو یاناقلارینا توکولوب اوجا سسیلن چاغیردی یاحسین  بالام هاردا قالدی؟ من ده قوشولدوم آناما آغلادیم . آنامینان آغلادیم آنالارا خاطیر  کی هز زاماندا وهرمکاندا بالالارینین فیکرینده دیلر . آغلادیم آنالارا خاطیر کی اوره کلری بالالارینین فیکرینن چیرپینیر.وواقعا درک ائله دیم کی  عاشوراگونو رباب بالاسینا خاطیر نه لر چکمیش. آنامین بو حرکاتی هچ زامان منیم یادیمدان چیخماز . آنا سن نه جور موجود سان؟   آنا سن انسان سان یا فرشته؟ آیا بیز بالالاردا بوجور آنالارین فیکرینده یک؟؟؟تاريخ : شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۴ | 19:35 | نویسنده : هور اوشاغی |

شکیل

Asalem7.JPG


موضوعات مرتبط: عکسهای ویژه وبلاگ

تاريخ : شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۴ | 18:27 | نویسنده : هور اوشاغی |

فرهیختگان حور 1-دکتر شهرام صداقت حور

 

  نام: شهرام                      نام خانوادگي: صداقت حور

 محل تولد: اردبيل                          تاريخ تولد: 1352 

سوابق تحصيلي:

1- ديپلم تجربي از دبيرستان اندرزگو اردبيل 1370.

2- ليسانس باغباني از دانشگاه تبريز1371 تا 1375.

3- فوق ليسانس باغباني از دانشگاه تبريز 1375 تا 1377.

عنوان پايان‌نامه:

" اثرات مصرف بهينه چند عنصر مهم غذايي بر عملكرد و كيفيت چاي"

اساتيد راهنما: آقايان دكتر سيروس مسيحا و دكتر محمد جعفر ملكوتي

اساتيد مشاور: آقاي دكتر مصطفي وليزاده و خانم دكتر معظم حسن پور

4- دكتري باغباني واحد علوم و تحقيقات 1379 تا 1383.

عنوان رساله دكتري(Ph.D):

"بررسي مشخصه هاي گياهشناسي, شيميايي و باغباني قره قاط و معرفي آن به عنوان يك ريزميوه و گياه دارويي جديد ايراني"

اساتيد راهنما: آقايان دكتر كاشي و دكتر طلايي

اساتيد مشاور: آقايان دكتر خليقي و دكتر سعيدي مهرورز

سوابق شغلي

1- كارشناس مسئول سابق اداره كل خدمات پژوهشي چاي2- عضو سابق شوراي پژوهشي سازمان چاي(اداره كل خدمات پژوهشي چاي)

3- عضوسابق هيات تحريريه مجله چاي

 4- عضو سابق ستاد تغذيه گياهي معاونت باغباني وزارت كشاورزي و مسئول هماهنگي طرح پايلوت مصرف بهينه كود در باغات چاي

5- رئيس سابق ايستگاه تحقيقات چاي كاشف سياهكل(ازبرم)

6- مديرگروه باغباني و تكنولوژي توليدات گياهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

7- عضو شوراي پژوهشي  دانشكده كشاورزي واحد رشت

8-  عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

سوابق علمي:

كتاب:

1- ترجمه كتاب "توليد ميوه و سبزي در اقليم گرم " (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت) كه در جشنواره كتاب سال دانشجويي سال 1382 حائز رتبه دوم شد.

2- ترجمه كتاب "شوري و زهكشي در كشاورزي" (با همكاري دكترحكم‌آبادي، انتشارات  آموزش كشاورزي)كه در جشنواره كتاب سال دانشجويي سال 1383 شايسته تقدير شناخته شد.

 

نشريات:

1-    تاليف نشريه فني "ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي چاي در كشور". 1377- با همكاري آقاي دكتر ملكوتي، نشر آموزش كشاورزي.

2-     تاليف نشريه فني: تركيب شيميايي چاي. 1380- با همكاري مهندس شكرگزار- سازمان چاي كشور، اداره كل خدمات پژوهشي چاي. 

مقالات علمي پژوهشي چاپ شده:

1- مقاله“ بررسي اثرات چند عنصر مهم غذايي بر عملكرد و كيفيت چاي“، چاپ در مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان. سال دهم شماره 2 (پياپي 38)، تابستان 1382 صفحات81-90.

2- مقاله “اثر چند نوع كود شيميايي بر كيفيت و مقدار عناصر غذايي موجود در برگ سبز چاي(Camellia sinensis) “، چاپ در مجله علمي- پژوهشي علوم كشاورزي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات(1383).سال دهم شماره 3- صفحات 21-29

3- بررسي اثر تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد باقلاي زمستانه مازندراني(Vicia faba L.) در دست چاپ در مجله علمي- پژوهشي علوم كشاورزي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات(مشترك).

4- بررسی اثر محلول پاشی سولفات روی بر روی بوته های مادری چای به منظور کاهش تلفات قلمه در خزانه  - در دست چاپ در مجله علمي- پژوهشي كشاورزي  دانشگاه شهيد چمران اهواز.

5. SEDAGHATHOOR, SHAHRAM, A.K. Kashi, A.R. Talaei and A. Khalighi. 2006. Essential Oils of Qare-Qat (Vaccinium arctostaphylos) Shoots and Chemical Composition of Berries. I JAB. Vol. 8, No. 1.

شركت در همايش ها:

1- بررسي اثرات چند عنصر مهم غذايي بر عملكرد و كيفيت چاي-1378- همايش بين‌المللي چاي- تهران .

2- بررسي توانمنديهاي استان اردبيل در بخش باغباني- 1379- همايش سراسري شناخت زمينه‌هاي توسعه اردبيل.

3. The effect of potassium and magnesium on the yield and quality of tea crop. 1999. International symposium of IPI. Tehran.

4- اثر چند نوع كود شيميايي بر كيفيت و مقدار عناصر غذاي موجود در برگ سبز چاي، دومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي، كرج 1379.

5- بررسي اثر تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد باقلاي زمستانه مازندراني (Vicia faba L.) سومين كنگره باغباني 1382- (مشترك) با همكاري مهندس هاشم آبادي.

6- محلول پاشي بوته هاي مادري چاي با سولفات روي به منظور كاهش تلفات قلمه در خزانه، 1382- همايش ملي كاهش سم و كود.

7- صفات گياهشناختي گياه دارويي قره قاط (واكسينيوم ايراني)- همايش ملي توسعه پايدار گياهان دارويي- مشهد  5تا 7 مرداد1384.

8- مواد متشكله اسانس شاخساره قره قاط Vaccinium arctostaphylos L. - همايش ملي توسعه پايدار گياهان دارويي- مشهد  5تا 7 مرداد1384.

9- بررسي امكان توليد نهال هاي ريشه دار كامليا در شرايط كنترل شده – 1384- اولين همايش ملي تكنولوژي توليدات گلخانه‌اي- رشت(مشترك)

10- تعيين شرايط مطلوب سرمادهي و جوانه زني بذر گياه دارويي قره قاط(Vaccinium arctostaphylos L.)- كنگره باغباني 1384- مشهد

11- بررسي تأثير سطوح و منابع مختلف فسفر بر عملكرد و كيفيت باقلا(Vicia  faba L .)- كنگره باغباني 1384- مشهد(مشترك)

12- بررسي اثر اكسين مصنوعي (IBA , NAA) بر روي ريشه زايي قلمه هاي درختچه زينتي كامليا(Camellia  Japonica )- كنگره باغباني 1384- مشهد(مشترك)

طرحهاي تحقيقاتي:

1 - مجري طرح تحقيقاتي“ اثركودهاي ازته، پتاسه، سولفات منيزيم و سولفات روي بر عملكرد برگ سبز چاي“، سال78-79 (سازمان چاي).

2- مجري طرح“ بررسي اثر محلول پاشي سولفات روي بر روي بوته هاي مادري چاي به منظور كاهش تلفات قلمه در خزانه“، سال80-82 (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت).

 3- مجري طرح:“ارزيابي امكان استفاده از ريزميوه قره قاط به عنوان يك افزودني طبيعي چاي ايراني به منظور بهبود كيفيت آن“. 1383

4- مجري طرح: “شناسايي تركيبات تشكيل دهنده اسانس گياهان Ribes spp.  بومي استان گيلان. 1383

5- همكار طرح: بررسي اثر اكسين مصنوعي (IBA , NAA) بر روي ريشه زايي قلمه هاي درختچه زينتي كامليا(Camellia  Japonica)-1383

عضويت در انجمن هاي علمي:

1-     عضو انجمن باغباني ايران

2-     عضو انجمن گياهان داروئي ايران

3-     عضو نظام مهندسي استان گيلان

دروس تدريس شده دوره كارشناسي باغباني:


1-     ميوه‌هاي مناطق معتدله و ميوه ريز

2-     فيزيولوژي گياهي

3-     اصلاح و بذرگيري گل و سبزي

4-     گياهان داروئي


 

دروس تدريس شده دوره كارداني توليدات گياهي:

1-     باغباني خصوصي 1                         2- باغباني عمومي

اسامي متخصصین آشنا به فعاليتهاي علمي عضو هيات علمي :

1-                 آقاي دكتر سيروس مسيحا- دانشگاه تبريز

2-                 آقاي دكتر وازگين گريگوريان- دانشگاه تبريز

3-                 آقاي دكتر حسين حكم آبادي- موسسه تحقيقات پسته رفسنجان

4-                 آقاي دكتر محمد جعفر ملكوتي- دانشگاه تربيت مدرس

5-                 آقاي دكتر عليرضا طلايي- دانشگاه تهران

6-                 آقاي دكتر عبدالكريم كاشي- دانشگاه تهران

7-                 آقاي دكتر احمد خليقي - دانشگاه تهران

8-                 آقاي دكتر شهريار سعيدي مهرورز- دانشگاه گيلان

 

 

کتاب

گلدره

اثر جعفر ابراهیمی را بخوانید

گلدره نمایش دهنده حوادث واتفاقات روستای حور می باشد  


موضوعات مرتبط: تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی

تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۴ | 15:25 | نویسنده : هور اوشاغی |

یوردوموز

 

              يوردوموز

 

 

 

يوردوموزدا آشان سئلر                         

شيرين ديللرگوزل ائللر

اينجه بئللرقـــــارا تئللر

                                     خاطريمده قاطارقاطار

                                    زامان يولون آچارگئدر

ياشيل يايلاقدالا له لـــر

آشيب جوشان شلاله لر

كيپريك آلتا پياله لـــــر

                                گئچميشيمين ذيروه سينده

                                دورناكيمين اوچا رگئــــدر 

خان ننه مون محبتــــي

شيرينلي دادلي صحبتـي

وفاسي عهدي غيرتـــــي

                               خياليمـــــه گونش كيمين

                              گليب ايشيق ساچـــار گئدر

ائل اوبالار آرخا داشــلار

ائگيت وفالي يولداشـــلار

آلاگوزلر قلم قاشـــــــــلار

                              قوناق كيمين خاطـــريمه

                              قاچارگلر ناچـــــــار گئدر

قانلي يورد آلقان لاله سي

خان چوبانين ني ناله سـي

گوزده ن آخان شلاله سي

                            بورولغان تك اوره گيمده

                            قيويرلانار قاچـــــــار گئدر

 

اولكه ده كي گوزل باغــــــــــــلار

(قيرچم)( چير)( نول) لي يايلاقلار

سنگر كيمين اوجاداغـــــــــــــــلار

                             خياليمين باغـــــلاريندا

                            چيچكلي گول آچار گئدر

 

 

 

(قانلي يورد)( قيرچم )(چير)(نول) آستاراـ هشتپر آراسيندا واقع اولموش  خزر دنيزينه باخار سنگر داغينين اته گينده  واقع اولموش گوزل يايلاقلارديلار

                                                                                                                    

 

 

 

 

 تاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۴ | 15:22 | نویسنده : هور اوشاغی |

میر فاضل

میر فاضل که بود ؟

درخصوص میر فاضل از مشروطه خواهان حور اگر اطلاعاتی را میدانید جهت درج در وبلاگ ارسال کنیدتاريخ : سه شنبه هجدهم بهمن ۱۳۸۴ | 1:19 | نویسنده : هور اوشاغی |

شیر شیر و موسی گولی

آیاکتاب

 هیات علمی فرانسه در ایران

 نوشته: ژاک دمورگان

 را خوانده اید؟

اگر می خواهید از گذشته حور چیزی بدانید

اگر می خواهید درمورد آثار باستانی کشف شده در شیر شیر و موسی گولی اطلاعات کسب کنید حتما این کتاب رابخوانیدتاريخ : دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۴ | 14:43 | نویسنده : هور اوشاغی |

ملا ممی

ملا ممی که بود؟

اطلاعات خودرا جهت درج در وبلاگ ارسال کنید


موضوعات مرتبط: تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی

تاريخ : یکشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۸۴ | 5:41 | نویسنده : هور اوشاغی |

اسامی دانشجویان

اسامی دانشجویان حور مشغول به تحصیل در دانشگاهها:

۱ـ محمد خردمند حور        الکترونیک                        بوشهر

۲ـ محمد صداقت حور       خانه بهداشت      دانشگاه علوم بزشکی ایران

۳ـکیوان فروغی راد          حسابداری           آموزشکده رازی اردبیل

۴-سعید خدادوست          بهداشت                           سبزوار

۵-باقر ظهوری                  مهندسی کشاورزی              مغان

۶- قادر کرامتی                 حسابداری                  دانشگاه آزاد گرمی   

۷-مهدی شرقی حور          علوم تربیتی                  دانشگاه پیام نور خلخال  

دانشجوی کارشناسی در رشته تاسیسات در تهران ودر دانشگاه شهید رجائی

                                                    لطفا دیگراسامی را ارسال کنید


موضوعات مرتبط: تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی

تاريخ : شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۴ | 21:22 | نویسنده : هور اوشاغی |

آلین یازیسی

من به له کده  اولاندا آتام آناما طلاق دئیر. من قالیرام بیرده منده ن ایکی ائیل بویوک قارداشیم.  آتام بیر کهنه ننه لیگ آلدی . و ننه لیگ الینده بیزده اولدوخ اسیر. بیرگون آتام قنبر اوغلی اسد ده ن بورج بیر قاطیر آلدی. بیر قاطیر آلدی یوز یوک آغاج برابرینده. هامی دئدی تا مئشه قوتارینجاق فلانی وار ومئشه . یعنی آتام عمرونون آخیرینانجاق گرک بورجا ایشدیدی .بیز ایکی قارداش خالیقوردی ده ن بیر آز اره اونو قاریشیق نسیه اون آلدیق وکه لیسگه لره یه یولا دوشدوک . تا اوردا ایشلئیب بلکه ائلیه بیله گ آتامیزین بورجون وره گ. خیل اوچاندان رد اولدوخ سقه له شدی نی آشدوخ قارا قوزی ده ن سوشوب که لیسگه ده اوزوموزه یر تابدوق. بیر کومه ووردوق ایچینده اوتراق ائله دوک.  گئجه یارینی گئچمیشدی قارداشیم ددی: بو سویوخ قوزیده ن گلیر صاباح هاوا قارلی اولار دور ایندیده ن یولا دوشه ک.بلکه اوزوموزو بیر یره یتیردیک .ددیم :قارداش هله بورا تزه یتیشمیشیک صبر ائله گوره نه اولور گئجینه صبحه یتیردیک . صبح قار بیر متره یتیشدی دوروب یغیشدیریب یولا دوشدوک بیزده چوخ یوخاری  یدالله گیل ایشلیردیلر. اوجا سسله اولاری چاغیردیق جواب وردیلر بیز گئدیریگ سیزده گه لین . اونلارین چیغیر ردینه دوشوب حرکت ائله دیگ . قارا قوزئین گندویا باخار سمتینده اولارا یتیشدیک . بو حالدا اوستن گوردو م بیر دوستو کیمین لیرگیر(بهمن) گلیر من اوچ دورد متر لیرگیر دوتان یرده ن اوزاغا قاچدیم  . لیرگیر رد اولدو قائیتدیم دالیما باخدیم هچ کسی گورمه دیم . اوره ک ده ن بئله چیغیردیم فیکر ائلیره م او چیغیرتی سسی ایندی ده قارا قوزئین دره له رینده سسله نیر لیرگیر گئده ن یولونان سرعتیله آشاغا سوروشوب گئتدیم بیر آغاجین دیبینده گوردوم بیر زاریلتی سسی گلیر  اللریمله قارلاری اویان بویانا آتدیم گوردوم  یدالله .قارین ایچینده ن چیخارتدیم عیض الله نی منده ن سوروشدی ؟ گنه سوروشدوم آشاقا گئتدیم بیر آیری سس ائشتدیم قارلاری اویان بویان ائله دیم گوردوم عیض الله . یدالله قارداشین گورجک چوخ سئویندی.  یدالله قارداشین گوتور وب باشی یوخاری یولا دوشدو . چاغیردیم منه کمک ائدون . جواب دا دئدی :منیم قارداشیمی سویوخ اولدورر بیز گئتدوک. من قالدیم تک ینه قارلار اوستونده سوروشدوم گنه بیر سس ائشیتدیم سس چوخ درینده ن گلیردی سویوخ ورموش اللریم له قارلار آتدیم گوردوم سس منیم قارداشیمین سسیدی چیخارتدیم ولی قارداشیم سایر بایر دئیردی . قارداشیمی آلدیم چیگنیمه یولا دوشدوم بیلیردیم گیندو ون آلتیندا بیر چرخ ایشلیردی او چارخدا اروجعلی اوشاغلارینینیدی بیر جور بیر ته هر اوزوموزو یتیردیک چارخا گوردو م مشه یدی  . مشه یدی چوخ یاخچی بیزی تحویل آلدی دئدی: اولسوک ده باهم قالسوکدا باهم .  ایکی گون چارخدا قالدوخ اوندان سونرا یولا دوشدوگ گیلانا طرف. ایکی گون گیلاندا قالاندان سونرا هره میز ایکی باتمان نسیه دوگو آلیب دالیمیزا چاتیب گلدوک یتیشدوک مطلا داشا . اوردا بیر قدرت آدلی کیشی واریدی بیزی گورجک اوشاقلیغیمیزا ترحم ائدیب آغلادی وآباردی ائولرینه . صاباح ائشتدیک کی یوللار آچیلیب  کتده ن آدام گلیب  یولا دوشدوک کنده طرف دالیمیزدا دوگو یوکو گلدیک کنده یتیشدیک اوندا گوردوم ننه لیگیم قاطیریمیزی ساتیب و بیر خارال دوگو آلیب باللارین باشینا یغیب یئیب ایچیر کئف ائلیر گوزلریم قارالدی اوره کده ن آغلادیم وچاغیردیم کی آنا هارداسان .................................؟؟؟؟؟؟ 


موضوعات مرتبط: تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی

تاريخ : شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۴ | 20:40 | نویسنده : هور اوشاغی |

اوره ک لرده ن گلن سوزلر


موضوعات مرتبط: نظرلر

تاريخ : شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۴ | 19:4 | نویسنده : هور اوشاغی |

کندیمیزده

 کندیمیزده بویوک مسجدین ایچینه گیردیم چوخ سئویندیم هچ سوروشمورسان نیه؟ بونا خاطر کی  مسجدین ایچینده چوخلی نظم گوردوم داها شلوغلوغدان خبر یوخ .هامی نظمیلن اوز یرینده اوتوروب واوجا سس ده ن خبر یوخ. علتی سوروشدوم تازه بیلدیم کی هردسته نین انتظاماتی وار بو انتظامات دور کی مسجدی نظمه سالیب  . بو تصمیم ده ن دوغوردان دا خوشوم گلدی

تاريخ : شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۴ | 19:1 | نویسنده : هور اوشاغی |

عمي

 

مرداد1383
ليمير
                                

اي ليميرين كاتداسي خاني عمي                اي ؟؟؟؟نين روح ورواني عمي
بير قيچيني پارچالائيب ظاليم ايت                 اي توكولن توپراقا قاني عمي
رملي آتيب گيج تاليشي آلادان                   ميخي يازان ورد و دعاني عمي
اي كيشيني قوش سوتونه گوندره ن           سلب ائدن آرواددان اماني عمي
قيردي داغيدي پشه ني ميلچه گي             اي تاليشين شير ژياني عمي
اي ؟؟؟ نين روح ورواني عمي                    اي ليميرين كاتداسي خاني عمي


موضوعات مرتبط: آشنایی با شعرو شعرای منطقه - روح ا..دنیادیده

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۴ | 15:12 | نویسنده : هور اوشاغی |

قلم

 

قلــــــم گوتتوم يازام
                   اوره ك پويماسيــــن
                                  صفحــــــه اوسته
                                        اوزون قويـــــوب
                                                داملا داملا آغـــــلادي


شعلــــــــــه چكدي
            آلــــــــــــودوتدو
                   ياندي شمـــــــــــــــع
                        داغلي قلبه كــــــــــــوز سپركن
                                          آه تزه دن داغــــــــــلادي


قلــــــم آغلار
          من آغــــــلارام
                         شمع آغــــــــــلار
                                گـــــــــــوز ياشيميز
                                        سئـــــــــــــل سو اولوب
                                                  يازما يولون باغــــــــلادي

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: آشنایی با شعرو شعرای منطقه - روح ا..دنیادیده

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۴ | 15:6 | نویسنده : هور اوشاغی |

كبوتر


سحرگهان كه ميدمد سپيده از كرانه ها
به بوستان چو عندليب كند شروع ترانه ها
كبوتر سپيد من گشوده پر ز لانه ها
بگيرد اوج ز خانه ها
سپيده وسپيدي كبوترم زند شرر به قلب شب پرانه ها
كبوتر سپيد من در انتهاي قله ها
درآن زمان كه ميزندشفق به زلف شانه ها
در آن مكان كه دشت خون بهرنگ سرخ لاله ها
                                                       گرفته آسمان ها
                             ××××××××××××××××××××××

كبوتر سپيد من رود به قعر آن تموج
كه تا بگيردش وضو
ز چشمه هاي خون ها
كه تا گزاردش نماز
به منبع حلول هور
به مطلع طلوع نور
                       ×××××××××××××××××××××××××××

كبوتر سپيد من پرنده اميد من
بپر بپربه آسمان
به اوجهاي كهكشان
سلام من پيام من
ببر به پيش عرشيان
بگو بگو
چرا چنين چرا چنان اسير شهوت اين يكي
وآن يكي اسير نان
بگو بگو كه اين زمان
مگر بدل شده جهان
نه غيرتي نه همتي
نه ذرهاي محبتي
به قلب اين جهانيان
                                      ××××××××××××××××××××××
كبوتر سپيد من پرنده اميد من
بگو بگو بگو كه در جنوب شهر
چگونه پابرهنه ها
چگونه پور رنج وفقر
به ساز وچنگ مترفين
ورقص وگريه ميكنند
بگو تو از شمال شهر
ز آن تمدن چنان
زتجريش و ولي عصر
كز استخوان هموطن
به پانموده كاخ قصر
تجلي داده بر قصور
ز خون زاده بشر
محاط گل ميان باغ
قصوري سبز و با جلا
هزار چراغ وچلچراغ
كز هر چراغ رنگي اش
شعاع خون برزگر
ورنگ خون كارگر
اشاعه مي كند به باغ
                          ×××××××××××××××××××××××××    

        

كبوتر سپيد من پرنده اميد من
بگو بگو كه مترفين
زنان و دخترانشان
با بنز و داتسون و بيوك
با انتر جوانشان
با لاك وماتيك ريمل
با عينك سياهشان
هزار طعنه ميزنند
هزار دشنه ميزنند
به قلب كودك يتيم
با عشوه وعتابشان
                                  ×××××××××××××××××××××××××××8                                             
كبوتر سپيد من پرنده اميد من
بيا نشين به بام ما
نشين شنو كلام ما
بگو بگو زدورها
ز سوگها وسورها
از اين كران و ان كران
بگو به من نكن نهان
كه صبح شود شام ما
فلك شود به كام ما
                              ×××××××××××××××××××××××××
كبوتر سپيد من پرنده اميد من
بزي بزي جاويدان
توئي لواي رفته گان
توئي نواي ماندگان
بپر بپر  به آسمان
به اوجهاي كهكشان
سلام من پيام من
ببر به پيش عرشيان


موضوعات مرتبط: آشنایی با شعرو شعرای منطقه - روح ا..دنیادیده

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۴ | 14:56 | نویسنده : هور اوشاغی |

باش أغارميش


آذربايجانين گله جك پارلاق اولدوزو گنج شاعيريميز اميري جنابلارينا جوابيه آديله
اتحاف
 
دورموش ساوالان اوزره  قوپوزالده اوزان قاش باش آغارميش 
عمرون يل آپارميش
سارهوشلي باخيب گويلره آغ قارتكي بيرچك
ياشلي گوزولن چوخلي زمان يوللاريني اونلا سوارميش
تل تل اوقارا تللي بولودلار
ورميش گونشون اوستينه ئورپك
غملي بولودون اوزره ياغيش آتلاري كيشنر
گويلرده گورورلر
شاقيللادي شمشك
پارلاقلي اودلو يورد
پارلاندي دومان ايچره گونش تك
سارسيملي سازين آلدي اوزان چالقين الينه
الچكدي سازين غملي تئلينه
سسلتدي سازين سوز گوزه سين  ايلدي جوشغون
توتقونلي دومانلي اوره گي تئللره وورغون
يالنيزلي يانيقلي سوزوني گتدي ديلينه
بس هاردادي قورقود
ستاركيمي سرخاي كيمي اصلان تك اتابك
اولموشدو اوزان ائل اوبيا وورغون ومدهوش
ساز الده سوزو ديلده قالان دنيا فراموش
گاه ساز مخالف جاليب هر دمده شكسته
گاهدان قاراباغي
گاه ماهور وگاه شور و موافق ديلي بسته
ساز كوكسه ده سوز ديلده او يالنيز قوجا سارهوش
شاقيللدي شمشك
پارلاقلي اودلو يورد
پاراندي دومانايچرهگونش تك
هوندورساوالان ذيروه سينه قوند وقارانقوش
آه چكدي اوره كده ن
سوزآچدي ديلكدن
سس سالدي دره داق قيه ني لرزيه گتي
هي هي قوجامان يورد
اودلاردايانان يورد

 


 


موضوعات مرتبط: آشنایی با شعرو شعرای منطقه - روح ا..دنیادیده

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۴ | 14:55 | نویسنده : هور اوشاغی |

طبع مي‌خواهد كه وصف زينب كبري كند

طبع مي‌خواهد كه وصف زينب كبري كند        ليك، قطره  كي تواند صحبت از دريا كند؟

جد پاكش مصطفي، باب كبارش مرتضاست      مادرش زهرا كه مدحش ايزد يكتا كند

دختر زهرا كه در حجب و حيا و عصمتش         نقش مادر را به خوبي در جهان ايفا كند

دّر درياي عفاف و گوهر گنج ‏حياست               عفتش ياد از حياي مريم عذرا كند

گاه  در آغوش گيرد اصغر لب تشنه را           تا بخوابد آب را در خواب خود رؤيا كند

گاه هم  گيرد ز دست دختران بى ‏پناه           از خيام سوخته رو جانب صحرا كند

كيست چون زينب كسى كو در ديار كربلا        ناله جانسوز او تاثير در دلها  كند؟

كيست چون زينب كسى كو در ره دين خدا       در جهان دار و ندار خويشتن اهدا كند؟

كيست چون زينب كسى كو با اسيري خودش    خون پاك كشتگان كربلا احيا  كند؟

كيست چون زينب كسى كو در ميان دشمنان     چون علي مرتضى در نطق خود غوغا كند؟

دختر شير خدا بود و خودش هم شير بود       كس نديده شير را  كز روبهان پروا  كند

اي «رسولي‏» غم مدار از گير و دار روز حشر     دختر زهرا اگر از راه  لطف ايما كندتاريخ : سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۴ | 23:11 | نویسنده : هور اوشاغی |

محرم آمد !

بوي محرم كه به مشام مي‌رسد، عالم رنگي ديگر مي‌گيرد. قلبها محزونتر از هميشه مي‌تپد و ميل به سوگ نشستن مثل خون در رگها مي‌دود و آن وقت، همه جا رنگ ماتم به خود مي‌گيرد. عشق به حسين دليل نمي‌خواهد، گويي خاك و گل ما را با محبت او سرشته‏اند.

 اين حسيـن كيست كه عـالـم همه ديـوانـه اوست
اين چه شمعي است كه جانها همه پروانه اوست
هر كجا مي‌گذرم عكس رخش جلوه‏گر است
هر كجا مي‏نگـرم جلـوه مستــانه اوســتتاريخ : سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۴ | 23:4 | نویسنده : هور اوشاغی |

ایام محرم

در دهستان چه خبر؟

ایام محرم است وانسان بیاد ایامی میافتد که با شور وشوق غیر قابل توصف  در مراسم عزاداری هم روستائیان شرکت می کرد . از عزاداری شیرمردانی که غیرت دینی آنها کوچه های روستا را به لرزه در می آورد. مردانی همچون حاج علی آقا ؛ میر اسدالله ؛ میر فتاح و.....+

بیاد عاشورا های گذشته  ومردانی چون اسد که نقش ابولفضل را بازی میکرد میر رضا که نقش شمر را به اجرا در می آورد .

بیاد شترهائی که در روز عاشورا با چشمان گریان در کوچه های حور حرکت می کردند وبه یاد روزی می افتم که  بوقت عبور دسته جات عزاداری از دم در خانه یمان؛ یدرم را علی وار در حال گریه دیدم. ایکاش باز همان بزرگان بودند وهمان محبتها عشقها ودیانتها .

خدا رفته گان را رحمت وبه ماندگان زندگی با عزت عنایت بفرماید

به امید دیار در تاسوعا وعاشورا در مراسم شبیه دهستان

 تاريخ : سه شنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۴ | 16:9 | نویسنده : هور اوشاغی |

بیر باخایدیم

بیر چیخایدیم ها چا قیه باشینا

بیر باخایدیم گئچمیشینه یاشینا

بیر گوریدیم نه لر گلمیش باشینا

کندیمیزده کیم قیریلدی کیم قالدی

 


موضوعات مرتبط: آشنایی با شعرو شعرای منطقه - روح ا..دنیادیده

تاريخ : یکشنبه نهم بهمن ۱۳۸۴ | 11:32 | نویسنده : هور اوشاغی |

قلعه از ارتفاعات حور


موضوعات مرتبط: عکسهای ویژه وبلاگ

تاريخ : جمعه هفتم بهمن ۱۳۸۴ | 23:9 | نویسنده : هور اوشاغی |

آموخته ام که

آموخته ام ... که بهترين کلاس درس دنيا، کلاسي است که زير پاي پيرترين فرد دنياست

آموخته ام ... که وقتي عاشقيد، عشق شما در ظاهر نيز نمايان مي شود

آموخته ام ... که تنها کسي که مرا در زندگي شاد مي کند کسي است که به من مي گويد: تو مرا شاد کردي

آموخته ام ... که داشتن کودکي که در آغوش شما به خواب رفته، زيباترين حسي است که در دنيا وجود دارد

آموخته ام ... که مهربان بودن، بسيار مهم تر از درست بودن است

آموخته ام ... که هرگز نبايد به هديه اي از طرف کودکي، نه گفت

آموخته ام ... که هميشه براي کسي که به هيچ عنوان قادر به کمک کردنش نيستم دعا کنم

آموخته ام ... که مهم نيست که زندگي تا چه حد از شما جدي بودن را انتظار دارد، همه ما احتياج به دوستي داريم که لحظه اي با وي به دور از جدي بودن باشيم

آموخته ام ... که گاهي تمام چيزهايي که يک نفر مي خواهد، فقط دستي است براي گرفتن دست او، و قلبي است براي فهميدن وي

آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در يک شب تابستاني در کودکي، شگفت انگيزترين چيز در بزرگسالي است

آموخته ام ... که زندگي مثل يک دستمال لوله اي است، هر چه به انتهايش نزديکتر مي شويم سريعتر حرکت مي کند

آموخته ام ... که پول شخصيت نمي خرد

آموخته ام ... که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگي را تماشايي مي کند

آموخته ام ... که خداوند همه چيز را در يک روز نيافريد. پس چه چيز باعث شد که من بينديشم مي توانم همه چيز را در يک روز به دست بياورم

آموخته ام ... که چشم پوشي از حقايق، آنها را تغيير نمي دهد

آموخته ام ... که اين عشق است که زخمها را شفا مي دهد نه زمان

آموخته ام ... که وقتي با کسي روبرو مي شويم انتظار لبخندي جدي از سوي ما را دارد

آموخته ام ... که هيچ کس در نظر ما کامل نيست تا زماني که عاشق بشويم

آموخته ام ... که زندگي دشوار است، اما من از او سخت ترم

آموخته ام ... که فرصتها هيچگاه از بين نمي روند، بلکه شخص ديگري فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

آموخته ام ... که آرزويم اين است که قبل از مرگ مادرم يکبار به او بيشتر بگويم دوستش دارم

آموخته ام ... که لبخند ارزانترين راهي است که مي شود با آن، نگاه را وسعت داد

آموخته ام ... که نمي توانم احساسم را انتخاب کنم، اما مي توانم نحوه برخورد با آنرا انتخاب کنم

آموخته ام ... که همه مي خواهند روي قله کوه زندگي کنند، اما تمام شادي ها و پيشرفتها وقتي رخ مي دهد که در حال بالا رفتن از کوه هستيد

آموخته ام ... که بهترين موقعيت براي نصيحت در دو زمان است: وقتي که از شما خواسته مي شود، و زماني که درس زندگي دادن فرا مي رسد

آموخته ام ... که کوتاهترين زماني که من مجبور به کار هستم، بيشترين کارها و وظايف را بايد انجام دهم

اقتباس از سایت خلوتتاريخ : جمعه هفتم بهمن ۱۳۸۴ | 22:16 | نویسنده : هور اوشاغی |

 

گوللی چیچکلی آغاجلی باغلار داغلار

 

ذهنیمده گئچر کونلومو داغلار داغلار

مه چن بورئیب ذیروه لرین گوزلریم کیمین

سینونده جوشار بولاغلار آغلار داغلار

ائل لر دوزولوب یوللاریندا کوچ کوچ ائده نده

قلبیمده منیم دردیمی ساغلار داغلار 


موضوعات مرتبط: آشنایی با شعرو شعرای منطقه - روح ا..دنیادیده

تاريخ : جمعه هفتم بهمن ۱۳۸۴ | 19:43 | نویسنده : هور اوشاغی |

یایلاقلاریمیزدان منظره لر


موضوعات مرتبط: عکسهای ویژه وبلاگ

تاريخ : دوشنبه سوم بهمن ۱۳۸۴ | 15:23 | نویسنده : هور اوشاغی |

وطنیم حور

فخر ايلمه اي بلبل شيدا چمنيم وار     قوی فخر ايليم من،كي گوزل بير وطنيم وارتاريخ : دوشنبه سوم بهمن ۱۳۸۴ | 15:5 | نویسنده : هور اوشاغی |

ائل دن دانیش

اي كمان ابرو نگاريم شانه دن تئل‌دن دانيش      زلفويي افشان ائديب باد صبا ئيل‌دن دانيش

قاشلارين محرابي گرچه سجده‌گاهيمدير منيم    آت منيم افسانه‌مي دوندر سوزي ائل‌دن دانيش

 اصلي‌ني سال خاطره قويما چيخا ياددان كرم   بيراوجا بويلي‌سارايدان، كورپي‌دن، سيل‌دن دانيش

بيستوندان، تيشه‌دن، شيرين دانيش فرهاديچون    ليلي‌دن مجنوني‌دن، ديوانه‌دن،  چول‌دن دانيش

يوسفي بازاره‌چك يعقوبين احوالين سوروش     دون زليخادن عزيز مصردن، نيل‌دن دانيش

بخشي از شعر دكتر معماريتاريخ : دوشنبه سوم بهمن ۱۳۸۴ | 15:3 | نویسنده : هور اوشاغی |

آگهی

از تحصیل کردگان اهل حور واطراف تقاضا داریم مطالب خودرا جهت درج در وبلاگ ارسال نمایند  آدرس این وبلاگ را به اطلاع سایر دوستان برسانید

 تاريخ : یکشنبه دوم بهمن ۱۳۸۴ | 17:45 | نویسنده : هور اوشاغی |

ده ما

پای آن چشمه حورا بنای ده ماست

چمن و باغ ودرخت منظره های ده ماست

 

پدر از گلشن صحرا به سرور آمد وگفت:

هرچه گل بوته و لاله است برای ده ماست

 

بلبل از وصل گل آمد به سرور نغمه سرود

این صدا مختص او نیست صدای ده ماست

 

گر به خاک ده حور لاله هزاران بینی

خون صد ها نفر از جان به فدای ده ماست

 

شرشر چشمه حور زمزمه زندگی است

جنت است ائل چیمنی  آن که به پای ده ماست


موضوعات مرتبط: آشنایی با شعرو شعرای منطقه - روح ا..دنیادیده

تاريخ : یکشنبه دوم بهمن ۱۳۸۴ | 8:30 | نویسنده : هور اوشاغی |

کیفیت یا کمیت

بي آلايش

بي باك

شادمانه زندگي كن

و از ياد نبر كه در نهايت

اين كيفيت زندگي توست

كه ارزش دارد

نه طول زندگي.تاريخ : شنبه یکم بهمن ۱۳۸۴ | 14:37 | نویسنده : هور اوشاغی |

پویایی رمز موفقیت

به سان رود

كه در نشيب دره سر به سنگ مي زند،

 رونده باش،

 اميد هيچ معجزي ز مرده نيست،

 زنده باش.

هوشنگ ابتهاجتاريخ : شنبه یکم بهمن ۱۳۸۴ | 14:29 | نویسنده : هور اوشاغی |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.