**به وبلاگ هور (حور) خوش آمدید**
قیامت بی حسین غوغا ندارد" شفاعت بی حسین معنا ندارد" حسینی باش که در محشر نگویند" چرا پرونده ات امضاء ندارد ××× فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین (ع) و آغاز دهه محرم را به تمامی شیعیان علی الخصوص اهالی دهستان حور و روستاهای اطراف تسلیت می گوییم

یایلاقلاریمیزدان منظره لر

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 14:19 - یکشنبه سی ام بهمن 1384

روستای کوهپایه ای تالش


دسته بندی : عکسهای ویژه وبلاگ


 

2-محبت فروغی راد

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 13:48 - یکشنبه سی ام بهمن 1384

 

 

:

 

نام: محبت      نام خانوادگی: فروغی راد

محل تولد: حور     تاریخ تولد: 1343

   

دوران ابتدائی:

  زمان:   از سال 1349 تا سال 1355                     مکان : دبستان مستوفی الممالک حور

دوران راهنمائی:

زمان: از سال 1355 الی سال  1358                      مکان :  مدرسه راهنمائی مهرگان اردبیل

دوران دبیرستان:

زمان: از سال 1358 الی سال 1362                        مکان: دبیرستان ابومسلم اردبیل

 رشته: اقتصاد اجتماعی

دوران کاردانی:

زمان: از سال 1362الی سال 1364                        مکان:مرکز تربیت معلم شهید رجائی تبریز

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی

 

 

دوران کارشناسی :

زمان :از سال1365 الی سال 1369          مکان: دانشگاه علامه طباطبائی تهران

رشته: مدیریت بازرگانی

 

 

دوران کارشناسی ارشد:

 زمان: از سال 1374الی 1377    مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت

رشته: مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه کارشناشی ارشد:

تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر بهره وری مدارس  و مقایسه  این مهم در مدارس دولتی و غیر انتفاعی

 استاد راهنما:

 دکتر حمید فتوحی

اساتید مشاور:

علی اکبر نجفی            دکترمحمد طالقانی

 

مقاله چاپ شده:

عنوان : فساد داری

نشریه علمی فروغ 

سال 1380

 

 سوابق آموزشی :

الف): تدریس در دبیرستانهاو هنرستانها:

1364-1363  مدارس راهنمائی مهرو مصطفی خمینی تبریز

1365- 1364مدرسه راهنمائی کیوی زاویه خلخا ل

1366-1365مدارس منطقه 16تهران

1367-1366مدارس منطقه 16تهران

1368-1367مدارس منطقه 16تهران

1369-1368مدارس منطقه 3تهران

 

1370-1369    دبیرستانهای شهید چمران و زینبیه هشتجین

1371-1370   دبیرستانهای شهید چمران و زینبیه هشتجین

1372-1371   دبیرستان سمیه؛ دبیرستان بهشتی و هنرستان مطهری خلخال

1373- 1372  دبیرستان سمیه؛ دبیرستان بهشتی و هنرستان مطهری خلخال

1374-1373   دبیرستان سمیه؛ دبیرستان بهشتی ؛دبیرستان علامه طبا طبائی؛ هنرستان مطهری؛

                      هنرستان الزهرا خلخال

1375-1374   دبیرستان سمیه؛ دبیرستان بهشتی ؛دبیرستان علامه طبا طبائی؛ هنرستان مطهری؛

                      هنرستان الزهرا خلخال

 

 

1376-1375   هنرستان 17 شهریور؛هنرستان فاطمه ؛بحر العلوم اردبیل

 1377-1376   هنرستان 17 شهریور؛هنرستان فاطمه؛ بحر العلوم  اردبیل

1378-1377   هنرستانهای 17 شهریور؛ فاطمه؛ 22بهمن ؛ شرف؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1379-1378   هنرستانهای 17 شهریور؛ فاطمه؛ 22بهمن ؛ شرف؛رسالت؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1380-1379   هنرستانهای 17 شهریور؛ فاطمه؛ 22بهمن ؛ شرف؛رسالت؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1381-1380   هنرستانهای 17 شهریور؛ فاطمه؛ 22بهمن ؛ شرف؛رسالت؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1382-1381   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش ؛رسالت؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1383-1382   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش؛ امیر کبیر؛رسالت؛ پژوهشکده معلم اردبیل

1384-1383   هنرستانهای 17 شهریورجهان دانش؛رسالت؛اردبیل

1385-1384   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش اردبیل

 138۶-138۵   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش اردبیل

138۷-138۶   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش اردبیل

138۸-138۷  هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش اردبیل

 138۹-138۸   هنرستانهای 17 شهریور؛ جهان دانش اردبیل- مدیریت گروههای درسی حسابداری  واداری مالی  فنی حرفه ای وشاخه کاردانش

 در ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۸ نایل به درجه پر افتخار باز نشستگی از آموزش وپرورش

ب): تدریس در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی

 

1372-1371   دانشگاه آزاد خلخال

1375-1374   دانشگاه آزاد خلخال

1376-1375   دانشگاه آزاد خلخال

1377-1376   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل

1378-1377   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل

1379-1378   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل

1380-1379   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل

1381-1380   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛ تربیت معلم                        بنت الهدی اردبیل

1382-1381   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛دانشگاه علمی                      کاربردی اردبیل   اموزش عالی ایثار

1383-1382   آموزشکده فنی حرفه ای رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل

1384-1383   دانشگاه ازاد سراب؛ آموزشکده فنی حرفه ای سراب؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛

1385-1384   دانشگاه ازاد سراب؛ دانشگاه آزاد واحد اردبیل ؛ دانشگاه پیام نور؛ آموزشکده فنی حرفه ای                         سراب؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛  

 138۶-138۵   دانشگاه ازاد سراب؛ دانشگاه آزاد واحد اردبیل؛موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی ؛آموزشکده فنی حرفه ای   سراب؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛  

138۷-138۶   دانشگاه ازاد سراب؛ دانشگاه آزاد واحد اردبیل؛موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی ؛آموزشکده فنی حرفه ای   سراب؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛  

138۸-138۷  دانشگاه ازاد سراب؛ آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛  

 138۹-138۸   دانشگاه ازاد سراب؛ دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنراردبیل؛موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی؛موسسه آموزش عالی نوین؛آموزشکده فنی حرفه ای   رازی اردبیل؛آموزشکده فنی حرفه ائی فاطمه اردبیل؛  

 

 دروس تدریس شده در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی:

1- اصول حسابداری 1

2- اصول حسابداری2

3- اصول حسابداری3

4-حسابداری صنعتی 1

5-حسابداری صنعتی 2

6-حسابداری شرکتها 1

7- حسابداری شرکتها 2

8- حسابرسی1

9-حسابرسی2

10-سازمان ومدیریت

11- مدیریت بازار

12-حقوق تجارت

13-روشهای مقداری

14- آمار

15-حسابداری طرحهای عمرانی

16- حسابداری مالی

17- مدیریت مالی 1

18- مدیریت مالی 2

19-اقتصاد خرد

20-اقتصاد کلان

21- سرپرستی سازمان

22- پروژه مالی

 

سوابق اجرائی:

مسئول امور مالی  شرکت تعاونی مسکن بسیجیان اردبیل

مدیر اجرائی گروههای فنی حرفه ائی استان اردبیل

 

 

سوابق پژوهشی :

1-عضو کمسیون بررسی آثار وتالیفات

2- راه اندازی ومدیریت اجرائی مجله پویه

3-راهنمائی تهیه و تنظیم حدود 1200  پروژه مالی و کار آفرینی دانشجویان

 

سوابق سرگروهی:

 

سرگروه رشته اقتصاد در منطقه خورشرستم

سرگروه رشته جغرافیا در منطقه خورشرستم

سرگروه رشته تاریخ در منطقه خورشرستم

 

سرگروه رشته بازرگانی در منطقه خلخال

 

سرگروه رشته امور مالی استان اردبیل

سرگروه رشته اموراداری استان اردبیل

سرگروه رشته حسابداری استان اردبیل

سرگروه رشته منشی گری استان اردبیل

مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه

مدیر گروه رشته امور مالیاتی دانشگاه 

 

   


دسته بندی : تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی


 

شکیل

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 19:55 - چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1384

Asalem5.JPG


دسته بندی : اخبار وتحلیل مسایل اجتماعی دهستان - عبدالله مهدی ن


 

تاریخ تالش

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 17:44 - چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1384

کتاب

 تاریخ تالش

 

نوشته :عبدالکریم آقاجانی

رابخوانید وبرای آن نقد بنویسید. 

 این کتاب در مورد حوادث ورخداد های حور ومناطق اطراف حور می باشد از این جهت خیلی خوب است ولی آقای آقا جانی بسیاری از حوادث را وارونه؛ کاه را کوه وکوه را کاه نشان داده وهمه اتفاقات را به نفع آقاجانی ها به اتمام رسانده  قابل انتقاد است.

 


دسته بندی :


 

اسامی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاهها

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 22:7 - سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1384

    اسامی دانشجویان حور مشغول به تحصیل در دانشگاهها:

۱ـ محمد خردمند حور        الکترونیک                        بوشهر

۲ـ محمد صداقت حور       بهداشت عمومی     دانشگاه علوم بزشکی ایران

۳ـکیوان فروغی راد          حسابداری           آموزشکده رازی اردبیل

۴-سعید خدادوست          بهداشت                           سبزوار

۵-باقر ظهوری                  مهندسی کشاورزی              مغان

۶- قادر کرامتی                 حسابداری                  دانشگاه آزاد گرمی   

۷-مهدی شرقی حور          علوم تربیتی                  دانشگاه پیام نور خلخال  

۸- انور مهری                    آموزش ابتدائی                    تنکابن  

۹-حمید رفاهی                 رادیولوژی                             اردبیل

۱۰- فیروزه صداقت حور       ادبیات                                  اردبیل

۱۱-شهرام نیکجو                حقوق                         پیام نور مشکین شهر

۱۲- پیمان موقر حور     مهندسی سیستمها      دانشگاه امام  علی                                               

۱۳  محسن علیرضایی -دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی -دانشگاه تبریز-   

۱۴- پیام نوزادحور  ادبیات  دانشگاه محقق اردبیلی                    

 

15-فرشید (افشین) قیامی حور دانشجوی کارشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


    لطفا دیگراسامی را ارسال کنید

                                                                       


دسته بندی : تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی


 

كارمندان حور

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 20:10 - دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1384

 

آدرس

تلفن

محل خدمت

پست سازمانی

تحصیلات

نام

آموزش وپرورش

 

 

خیابان دانش - هنرستان جهان دانش

0451-4440800

اردبیل-ناحیه1

رئیس هنرستان

لیسانس

نادر

ابراهیمی حور

 

حور

؟

حور

دبیر

لیسانس

سید آقا

اعجازی

 

حور

؟

حور

دبیر

فوق دیپلم

محمد ولی

افخمی

 

اردبیل- مدرسه مولوی

؟

اردبیل ناحیه2

دبیر

فوق دیپلم

میر نظام

اکبری

 

حور

 

حور

رئیس مدرسه

فوق دیپلم

حقیقت

جاهدی

 

؟

؟

اردبیل -ناحیه1

دبیر

لیسانس

محمد

خدادوست

 

؟

؟

اردبیل ناحیه2

دبیر

فوق لیسانس

فرشید

خدادوست

 

حور

؟

حور

معاون

لیسانس

فراهم

رستم نژاد

 

؟

؟

اردبیل ناحیه2

مدیر

لیسانس

سیدعلی

سید رضایی

 

؟

؟

اردبیل ناحیه2

دبیر

لیسانس

راحیل

عیدی

 

؟

؟

اردبیل-ناحیه1

هنر آموز

فوق لیسانس

محبت

فروغی راد

 

 

؟

؟

اردبیل-ناحیه1

دبیر

فوق لیسانس

شهاب

فطین

 

؟

؟

اردبیل-ناحیه1

دبیر

لیسانس

؟

کاتبی

 

؟

؟

اردبیل ناحیه2

دبیر

لیسانس

جمال

مددی

 

اداره آموزش وپرورش

؟

نمین

حراست

لیسانس

مجید

نادری

 

 

 

 


 

 

 

 

 

نیروهای نظامی وانتظامی                                                             

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

؟

 

تهران

؟

نظامی

علی

علیرضائی

 

؟

 

اردبیل

؟

انتظامی

محمد

فتحی

 

؟

 

اردبیل

؟

نظامی

محمد

فروغی راد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانک صادرات

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

؟

؟

 

 

 

احمد

ابراهیمی حور

 

؟

؟

سرعین

رئیس شعبه

لیسانس

شفقت

صابری

 

؟

؟

تهران

؟

لیسانس

میر بشارت

علوی

 

؟

؟

تهران

؟

؟

وجه الله

کارگر

 

؟

؟

تهران

؟

؟

میر اسماعیل

نظری

 

بانک ملی

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

شعبه مرکزی

؟

اردبیل  مرکزی

؟

؟

؟

معزز

 

اداره پست وتلگراف

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

بزرگراه شهدا-اداره کل پست

؟

اردبیل

مدیر کل

؟

علی

امدادی

 

روبروی آتش نشانی اداره پست

؟

اردبیل

کارمند

؟

حسین

نادری

 

جهاد کشاورزی

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

؟

؟

اردبیل

؟

فوق لیسانس

عدالت

باهوش

 

دادگستری

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

میدان بسیج دادگستری

؟

اردبیل

رئیس شعبه

؟

یحیی

خردمند

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره غله

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

اداره غله نمین

؟

نمین

؟

لیسانس

افشار

صابری

 

 

اداره ثبت اسنادواملاک

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

اداره کل ثبت

؟

اردبیل

دبیرخانه

؟

؟

موقر (خواهر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

رشت  دانشگاه آزاد

؟

رشت

هئیت علمی

دکتری

شهرام

صداقت حور

 

سراب دانشگاه آزاد

؟

سراب

مدرس

کارشناسی ارشد

محبت

فروغی راد

 

دانشگاه محقق

؟

اردبیل

حسابدار

؟

؟

میکائیلی

 

دانشگاه آزاد

؟

اردبیل

اداره آموزش

؟

ناصر

خردمند

 

روزنامه نگار

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

؟

؟

تهران

؟

؟

جعفر

ابراهیمی

 

روزنامه نگار

؟

تهران

؟

؟

محمد

دوامی

 

بهداشت وعلوم پزشکی

 

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

اداره کل بهداشت

؟

اردبیل

حراست

؟

میر محمد

اعجازی

 

خانه بهداشت

؟

حور

کارمند

؟

صبرالله

افکاری

 

بیمارستان علی اصغر

؟

اردبیل

؟

؟

غفور

اکرامی

 

؟

؟

اردبیل

پزشک

دکتری

مید

فهیمی

 

بیمارستان پارس

؟

تهران

بیهوشی

لیسانس

مرشد

ندائی

 

بیمارستان امام خمینی

 

اردبیل

بهیار

 

 

خواهرمیکائیلی(صبور)

 

مخابرات

آدرس

تلفن محل کار

محل خدمت (شهر

پست سازمانی

تحصیلات

نام

نام خانوادگی

 

؟

؟

اردبیل

؟

؟

ناصر

بیک زاده

 

اردبیل شبکه6 

؟

اردبیل

؟

؟

چنگیز

طاهری

 

؟

؟

اردبیل

؟

؟

داریوش

طاهری

 

حور مخابرات

؟

حور

؟

؟

معرفت

فتوحی

 

 

 

 

 


دسته بندی : تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی


 

قانلی یورت یوخ بس هانسی یورت؟

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 9:17 - یکشنبه بیست و سوم بهمن 1384

 

                                            قانلی یورت  یوخ  بس هانسی یورت؟

بعضی ازعزیزان پیشنهاد نمودند که نام قانلی یورت را از وبلاگ خودحذف کنیم لازم به ذکر است که قانلی یورت یکی از زیباترین؛ بکرترین وجذاب ترین ییلاقهای حور می باشد  امر این عزیزان را اطاعت نموده و کلمه قانلی یورت را حذف مینماییم  شما هم در این مورد نظردهید وبنویسید که به جای کلمه قانلی یورت کدام کلمه را جانشین کنیم


دسته بندی : نظرلر


 

آنا

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 19:35 - شنبه بیست و دوم بهمن 1384

 

 

عاشورا سحریدی . ائوین ایچینده ن آنام منی سسلیردی. گلدیم گلدیم دیه ره ک پنجره ده ن ایچری باخدیم آنامی گوردوم چوخ نیگرانیدی .گوزلرین خیل اوچان مهی تک کدرلی وغملی مه لر دوتموشدور سوروشدوم آنا نیه نگرانسان؟

سویله دی:منیم خیردا اوغلوم هاردا قالدی گلمه دی؟ هر عاشورا گلردی نیه بو عاشورا گلمه دی؟ ددیم آنا ولله بالله  من اونو اردبیل ده گوردوم عاشورا گونو شبیه گورمه گه گله جک . منیم سوزلریم آناما تسکین ورمه دی  اوندا گوردوم بولاغلار گوزی نون بولاغلاریندان آخان زینه سولار تک آنامون گوزلرینده ن سو یاناقلارینا توکولوب اوجا سسیلن چاغیردی یاحسین  بالام هاردا قالدی؟ من ده قوشولدوم آناما آغلادیم . آنامینان آغلادیم آنالارا خاطیر  کی هز زاماندا وهرمکاندا بالالارینین فیکرینده دیلر . آغلادیم آنالارا خاطیر کی اوره کلری بالالارینین فیکرینن چیرپینیر.وواقعا درک ائله دیم کی  عاشوراگونو رباب بالاسینا خاطیر نه لر چکمیش. آنامین بو حرکاتی هچ زامان منیم یادیمدان چیخماز . آنا سن نه جور موجود سان؟   آنا سن انسان سان یا فرشته؟ آیا بیز بالالاردا بوجور آنالارین فیکرینده یک؟؟؟


دسته بندی :


 

شکیل

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 18:27 - شنبه بیست و دوم بهمن 1384

Asalem7.JPG


دسته بندی : عکسهای ویژه وبلاگ


 

فرهیختگان حور 1-دکتر شهرام صداقت حور

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 15:25 - سه شنبه هجدهم بهمن 1384

 

  نام: شهرام                      نام خانوادگي: صداقت حور

 محل تولد: اردبيل                          تاريخ تولد: 1352 

سوابق تحصيلي:

1- ديپلم تجربي از دبيرستان اندرزگو اردبيل 1370.

2- ليسانس باغباني از دانشگاه تبريز1371 تا 1375.

3- فوق ليسانس باغباني از دانشگاه تبريز 1375 تا 1377.

عنوان پايان‌نامه:

" اثرات مصرف بهينه چند عنصر مهم غذايي بر عملكرد و كيفيت چاي"

اساتيد راهنما: آقايان دكتر سيروس مسيحا و دكتر محمد جعفر ملكوتي

اساتيد مشاور: آقاي دكتر مصطفي وليزاده و خانم دكتر معظم حسن پور

4- دكتري باغباني واحد علوم و تحقيقات 1379 تا 1383.

عنوان رساله دكتري(Ph.D):

"بررسي مشخصه هاي گياهشناسي, شيميايي و باغباني قره قاط و معرفي آن به عنوان يك ريزميوه و گياه دارويي جديد ايراني"

اساتيد راهنما: آقايان دكتر كاشي و دكتر طلايي

اساتيد مشاور: آقايان دكتر خليقي و دكتر سعيدي مهرورز

سوابق شغلي

1- كارشناس مسئول سابق اداره كل خدمات پژوهشي چاي2- عضو سابق شوراي پژوهشي سازمان چاي(اداره كل خدمات پژوهشي چاي)

3- عضوسابق هيات تحريريه مجله چاي

 4- عضو سابق ستاد تغذيه گياهي معاونت باغباني وزارت كشاورزي و مسئول هماهنگي طرح پايلوت مصرف بهينه كود در باغات چاي

5- رئيس سابق ايستگاه تحقيقات چاي كاشف سياهكل(ازبرم)

6- مديرگروه باغباني و تكنولوژي توليدات گياهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

7- عضو شوراي پژوهشي  دانشكده كشاورزي واحد رشت

8-  عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

سوابق علمي:

كتاب:

1- ترجمه كتاب "توليد ميوه و سبزي در اقليم گرم " (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت) كه در جشنواره كتاب سال دانشجويي سال 1382 حائز رتبه دوم شد.

2- ترجمه كتاب "شوري و زهكشي در كشاورزي" (با همكاري دكترحكم‌آبادي، انتشارات  آموزش كشاورزي)كه در جشنواره كتاب سال دانشجويي سال 1383 شايسته تقدير شناخته شد.

 

نشريات:

1-    تاليف نشريه فني "ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي چاي در كشور". 1377- با همكاري آقاي دكتر ملكوتي، نشر آموزش كشاورزي.

2-     تاليف نشريه فني: تركيب شيميايي چاي. 1380- با همكاري مهندس شكرگزار- سازمان چاي كشور، اداره كل خدمات پژوهشي چاي. 

مقالات علمي پژوهشي چاپ شده:

1- مقاله“ بررسي اثرات چند عنصر مهم غذايي بر عملكرد و كيفيت چاي“، چاپ در مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان. سال دهم شماره 2 (پياپي 38)، تابستان 1382 صفحات81-90.

2- مقاله “اثر چند نوع كود شيميايي بر كيفيت و مقدار عناصر غذايي موجود در برگ سبز چاي(Camellia sinensis) “، چاپ در مجله علمي- پژوهشي علوم كشاورزي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات(1383).سال دهم شماره 3- صفحات 21-29

3- بررسي اثر تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد باقلاي زمستانه مازندراني(Vicia faba L.) در دست چاپ در مجله علمي- پژوهشي علوم كشاورزي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات(مشترك).

4- بررسی اثر محلول پاشی سولفات روی بر روی بوته های مادری چای به منظور کاهش تلفات قلمه در خزانه  - در دست چاپ در مجله علمي- پژوهشي كشاورزي  دانشگاه شهيد چمران اهواز.

5. SEDAGHATHOOR, SHAHRAM, A.K. Kashi, A.R. Talaei and A. Khalighi. 2006. Essential Oils of Qare-Qat (Vaccinium arctostaphylos) Shoots and Chemical Composition of Berries. I JAB. Vol. 8, No. 1.

شركت در همايش ها:

1- بررسي اثرات چند عنصر مهم غذايي بر عملكرد و كيفيت چاي-1378- همايش بين‌المللي چاي- تهران .

2- بررسي توانمنديهاي استان اردبيل در بخش باغباني- 1379- همايش سراسري شناخت زمينه‌هاي توسعه اردبيل.

3. The effect of potassium and magnesium on the yield and quality of tea crop. 1999. International symposium of IPI. Tehran.

4- اثر چند نوع كود شيميايي بر كيفيت و مقدار عناصر غذاي موجود در برگ سبز چاي، دومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي، كرج 1379.

5- بررسي اثر تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد باقلاي زمستانه مازندراني (Vicia faba L.) سومين كنگره باغباني 1382- (مشترك) با همكاري مهندس هاشم آبادي.

6- محلول پاشي بوته هاي مادري چاي با سولفات روي به منظور كاهش تلفات قلمه در خزانه، 1382- همايش ملي كاهش سم و كود.

7- صفات گياهشناختي گياه دارويي قره قاط (واكسينيوم ايراني)- همايش ملي توسعه پايدار گياهان دارويي- مشهد  5تا 7 مرداد1384.

8- مواد متشكله اسانس شاخساره قره قاط Vaccinium arctostaphylos L. - همايش ملي توسعه پايدار گياهان دارويي- مشهد  5تا 7 مرداد1384.

9- بررسي امكان توليد نهال هاي ريشه دار كامليا در شرايط كنترل شده – 1384- اولين همايش ملي تكنولوژي توليدات گلخانه‌اي- رشت(مشترك)

10- تعيين شرايط مطلوب سرمادهي و جوانه زني بذر گياه دارويي قره قاط(Vaccinium arctostaphylos L.)- كنگره باغباني 1384- مشهد

11- بررسي تأثير سطوح و منابع مختلف فسفر بر عملكرد و كيفيت باقلا(Vicia  faba L .)- كنگره باغباني 1384- مشهد(مشترك)

12- بررسي اثر اكسين مصنوعي (IBA , NAA) بر روي ريشه زايي قلمه هاي درختچه زينتي كامليا(Camellia  Japonica )- كنگره باغباني 1384- مشهد(مشترك)

طرحهاي تحقيقاتي:

1 - مجري طرح تحقيقاتي“ اثركودهاي ازته، پتاسه، سولفات منيزيم و سولفات روي بر عملكرد برگ سبز چاي“، سال78-79 (سازمان چاي).

2- مجري طرح“ بررسي اثر محلول پاشي سولفات روي بر روي بوته هاي مادري چاي به منظور كاهش تلفات قلمه در خزانه“، سال80-82 (دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت).

 3- مجري طرح:“ارزيابي امكان استفاده از ريزميوه قره قاط به عنوان يك افزودني طبيعي چاي ايراني به منظور بهبود كيفيت آن“. 1383

4- مجري طرح: “شناسايي تركيبات تشكيل دهنده اسانس گياهان Ribes spp.  بومي استان گيلان. 1383

5- همكار طرح: بررسي اثر اكسين مصنوعي (IBA , NAA) بر روي ريشه زايي قلمه هاي درختچه زينتي كامليا(Camellia  Japonica)-1383

عضويت در انجمن هاي علمي:

1-     عضو انجمن باغباني ايران

2-     عضو انجمن گياهان داروئي ايران

3-     عضو نظام مهندسي استان گيلان

دروس تدريس شده دوره كارشناسي باغباني:


1-     ميوه‌هاي مناطق معتدله و ميوه ريز

2-     فيزيولوژي گياهي

3-     اصلاح و بذرگيري گل و سبزي

4-     گياهان داروئي


 

دروس تدريس شده دوره كارداني توليدات گياهي:

1-     باغباني خصوصي 1                         2- باغباني عمومي

اسامي متخصصین آشنا به فعاليتهاي علمي عضو هيات علمي :

1-                 آقاي دكتر سيروس مسيحا- دانشگاه تبريز

2-                 آقاي دكتر وازگين گريگوريان- دانشگاه تبريز

3-                 آقاي دكتر حسين حكم آبادي- موسسه تحقيقات پسته رفسنجان

4-                 آقاي دكتر محمد جعفر ملكوتي- دانشگاه تربيت مدرس

5-                 آقاي دكتر عليرضا طلايي- دانشگاه تهران

6-                 آقاي دكتر عبدالكريم كاشي- دانشگاه تهران

7-                 آقاي دكتر احمد خليقي - دانشگاه تهران

8-                 آقاي دكتر شهريار سعيدي مهرورز- دانشگاه گيلان

 

 

کتاب

گلدره

اثر جعفر ابراهیمی را بخوانید

گلدره نمایش دهنده حوادث واتفاقات روستای حور می باشد  


دسته بندی : تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی


 

یوردوموز

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 15:22 - سه شنبه هجدهم بهمن 1384

 

              يوردوموز

 

 

 

يوردوموزدا آشان سئلر                         

شيرين ديللرگوزل ائللر

اينجه بئللرقـــــارا تئللر

                                     خاطريمده قاطارقاطار

                                    زامان يولون آچارگئدر

ياشيل يايلاقدالا له لـــر

آشيب جوشان شلاله لر

كيپريك آلتا پياله لـــــر

                                گئچميشيمين ذيروه سينده

                                دورناكيمين اوچا رگئــــدر 

خان ننه مون محبتــــي

شيرينلي دادلي صحبتـي

وفاسي عهدي غيرتـــــي

                               خياليمـــــه گونش كيمين

                              گليب ايشيق ساچـــار گئدر

ائل اوبالار آرخا داشــلار

ائگيت وفالي يولداشـــلار

آلاگوزلر قلم قاشـــــــــلار

                              قوناق كيمين خاطـــريمه

                              قاچارگلر ناچـــــــار گئدر

قانلي يورد آلقان لاله سي

خان چوبانين ني ناله سـي

گوزده ن آخان شلاله سي

                            بورولغان تك اوره گيمده

                            قيويرلانار قاچـــــــار گئدر

 

اولكه ده كي گوزل باغــــــــــــلار

(قيرچم)( چير)( نول) لي يايلاقلار

سنگر كيمين اوجاداغـــــــــــــــلار

                             خياليمين باغـــــلاريندا

                            چيچكلي گول آچار گئدر

 

 

 

(قانلي يورد)( قيرچم )(چير)(نول) آستاراـ هشتپر آراسيندا واقع اولموش  خزر دنيزينه باخار سنگر داغينين اته گينده  واقع اولموش گوزل يايلاقلارديلار

                                                                                                                    

 

 

 

 

 


دسته بندی :


 

میر فاضل

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 1:19 - سه شنبه هجدهم بهمن 1384

میر فاضل که بود ؟

درخصوص میر فاضل از مشروطه خواهان حور اگر اطلاعاتی را میدانید جهت درج در وبلاگ ارسال کنید


دسته بندی :


 

شیر شیر و موسی گولی

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 14:43 - دوشنبه هفدهم بهمن 1384

آیاکتاب

 هیات علمی فرانسه در ایران

 نوشته: ژاک دمورگان

 را خوانده اید؟

اگر می خواهید از گذشته حور چیزی بدانید

اگر می خواهید درمورد آثار باستانی کشف شده در شیر شیر و موسی گولی اطلاعات کسب کنید حتما این کتاب رابخوانید


دسته بندی :


 

ملا ممی

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 5:41 - یکشنبه شانزدهم بهمن 1384

ملا ممی که بود؟

اطلاعات خودرا جهت درج در وبلاگ ارسال کنید


دسته بندی : تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی


 

اسامی دانشجویان

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 21:22 - شنبه پانزدهم بهمن 1384

اسامی دانشجویان حور مشغول به تحصیل در دانشگاهها:

۱ـ محمد خردمند حور        الکترونیک                        بوشهر

۲ـ محمد صداقت حور       خانه بهداشت      دانشگاه علوم بزشکی ایران

۳ـکیوان فروغی راد          حسابداری           آموزشکده رازی اردبیل

۴-سعید خدادوست          بهداشت                           سبزوار

۵-باقر ظهوری                  مهندسی کشاورزی              مغان

۶- قادر کرامتی                 حسابداری                  دانشگاه آزاد گرمی   

۷-مهدی شرقی حور          علوم تربیتی                  دانشگاه پیام نور خلخال  

دانشجوی کارشناسی در رشته تاسیسات در تهران ودر دانشگاه شهید رجائی

                                                    لطفا دیگراسامی را ارسال کنید


دسته بندی : تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی


 

آلین یازیسی

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 20:40 - شنبه پانزدهم بهمن 1384

من به له کده  اولاندا آتام آناما طلاق دئیر. من قالیرام بیرده منده ن ایکی ائیل بویوک قارداشیم.  آتام بیر کهنه ننه لیگ آلدی . و ننه لیگ الینده بیزده اولدوخ اسیر. بیرگون آتام قنبر اوغلی اسد ده ن بورج بیر قاطیر آلدی. بیر قاطیر آلدی یوز یوک آغاج برابرینده. هامی دئدی تا مئشه قوتارینجاق فلانی وار ومئشه . یعنی آتام عمرونون آخیرینانجاق گرک بورجا ایشدیدی .بیز ایکی قارداش خالیقوردی ده ن بیر آز اره اونو قاریشیق نسیه اون آلدیق وکه لیسگه لره یه یولا دوشدوک . تا اوردا ایشلئیب بلکه ائلیه بیله گ آتامیزین بورجون وره گ. خیل اوچاندان رد اولدوخ سقه له شدی نی آشدوخ قارا قوزی ده ن سوشوب که لیسگه ده اوزوموزه یر تابدوق. بیر کومه ووردوق ایچینده اوتراق ائله دوک.  گئجه یارینی گئچمیشدی قارداشیم ددی: بو سویوخ قوزیده ن گلیر صاباح هاوا قارلی اولار دور ایندیده ن یولا دوشه ک.بلکه اوزوموزو بیر یره یتیردیک .ددیم :قارداش هله بورا تزه یتیشمیشیک صبر ائله گوره نه اولور گئجینه صبحه یتیردیک . صبح قار بیر متره یتیشدی دوروب یغیشدیریب یولا دوشدوک بیزده چوخ یوخاری  یدالله گیل ایشلیردیلر. اوجا سسله اولاری چاغیردیق جواب وردیلر بیز گئدیریگ سیزده گه لین . اونلارین چیغیر ردینه دوشوب حرکت ائله دیگ . قارا قوزئین گندویا باخار سمتینده اولارا یتیشدیک . بو حالدا اوستن گوردو م بیر دوستو کیمین لیرگیر(بهمن) گلیر من اوچ دورد متر لیرگیر دوتان یرده ن اوزاغا قاچدیم  . لیرگیر رد اولدو قائیتدیم دالیما باخدیم هچ کسی گورمه دیم . اوره ک ده ن بئله چیغیردیم فیکر ائلیره م او چیغیرتی سسی ایندی ده قارا قوزئین دره له رینده سسله نیر لیرگیر گئده ن یولونان سرعتیله آشاغا سوروشوب گئتدیم بیر آغاجین دیبینده گوردوم بیر زاریلتی سسی گلیر  اللریمله قارلاری اویان بویانا آتدیم گوردوم  یدالله .قارین ایچینده ن چیخارتدیم عیض الله نی منده ن سوروشدی ؟ گنه سوروشدوم آشاقا گئتدیم بیر آیری سس ائشتدیم قارلاری اویان بویان ائله دیم گوردوم عیض الله . یدالله قارداشین گورجک چوخ سئویندی.  یدالله قارداشین گوتور وب باشی یوخاری یولا دوشدو . چاغیردیم منه کمک ائدون . جواب دا دئدی :منیم قارداشیمی سویوخ اولدورر بیز گئتدوک. من قالدیم تک ینه قارلار اوستونده سوروشدوم گنه بیر سس ائشیتدیم سس چوخ درینده ن گلیردی سویوخ ورموش اللریم له قارلار آتدیم گوردوم سس منیم قارداشیمین سسیدی چیخارتدیم ولی قارداشیم سایر بایر دئیردی . قارداشیمی آلدیم چیگنیمه یولا دوشدوم بیلیردیم گیندو ون آلتیندا بیر چرخ ایشلیردی او چارخدا اروجعلی اوشاغلارینینیدی بیر جور بیر ته هر اوزوموزو یتیردیک چارخا گوردو م مشه یدی  . مشه یدی چوخ یاخچی بیزی تحویل آلدی دئدی: اولسوک ده باهم قالسوکدا باهم .  ایکی گون چارخدا قالدوخ اوندان سونرا یولا دوشدوگ گیلانا طرف. ایکی گون گیلاندا قالاندان سونرا هره میز ایکی باتمان نسیه دوگو آلیب دالیمیزا چاتیب گلدوک یتیشدوک مطلا داشا . اوردا بیر قدرت آدلی کیشی واریدی بیزی گورجک اوشاقلیغیمیزا ترحم ائدیب آغلادی وآباردی ائولرینه . صاباح ائشتدیک کی یوللار آچیلیب  کتده ن آدام گلیب  یولا دوشدوک کنده طرف دالیمیزدا دوگو یوکو گلدیک کنده یتیشدیک اوندا گوردوم ننه لیگیم قاطیریمیزی ساتیب و بیر خارال دوگو آلیب باللارین باشینا یغیب یئیب ایچیر کئف ائلیر گوزلریم قارالدی اوره کده ن آغلادیم وچاغیردیم کی آنا هارداسان .................................؟؟؟؟؟؟ 


دسته بندی : تحلیل ادبیات و مسایل اجتماعی حور- دکتر پیام فروغی


 

اوره ک لرده ن گلن سوزلر

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 19:4 - شنبه پانزدهم بهمن 1384


دسته بندی : نظرلر


 

کندیمیزده

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 19:1 - شنبه پانزدهم بهمن 1384

 کندیمیزده بویوک مسجدین ایچینه گیردیم چوخ سئویندیم هچ سوروشمورسان نیه؟ بونا خاطر کی  مسجدین ایچینده چوخلی نظم گوردوم داها شلوغلوغدان خبر یوخ .هامی نظمیلن اوز یرینده اوتوروب واوجا سس ده ن خبر یوخ. علتی سوروشدوم تازه بیلدیم کی هردسته نین انتظاماتی وار بو انتظامات دور کی مسجدی نظمه سالیب  . بو تصمیم ده ن دوغوردان دا خوشوم گلدی
دسته بندی :


 

عمي

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 15:12 - پنجشنبه سیزدهم بهمن 1384

 

مرداد1383
ليمير
                                

اي ليميرين كاتداسي خاني عمي                اي ؟؟؟؟نين روح ورواني عمي
بير قيچيني پارچالائيب ظاليم ايت                 اي توكولن توپراقا قاني عمي
رملي آتيب گيج تاليشي آلادان                   ميخي يازان ورد و دعاني عمي
اي كيشيني قوش سوتونه گوندره ن           سلب ائدن آرواددان اماني عمي
قيردي داغيدي پشه ني ميلچه گي             اي تاليشين شير ژياني عمي
اي ؟؟؟ نين روح ورواني عمي                    اي ليميرين كاتداسي خاني عمي


دسته بندی : آشنایی با شعرو شعرای منطقه - روح ا..دنیادیده


 

قلم

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 15:6 - پنجشنبه سیزدهم بهمن 1384

 

قلــــــم گوتتوم يازام
                   اوره ك پويماسيــــن
                                  صفحــــــه اوسته
                                        اوزون قويـــــوب
                                                داملا داملا آغـــــلادي


شعلــــــــــه چكدي
            آلــــــــــــودوتدو
                   ياندي شمـــــــــــــــع
                        داغلي قلبه كــــــــــــوز سپركن
                                          آه تزه دن داغــــــــــلادي


قلــــــم آغلار
          من آغــــــلارام
                         شمع آغــــــــــلار
                                گـــــــــــوز ياشيميز
                                        سئـــــــــــــل سو اولوب
                                                  يازما يولون باغــــــــلادي

 

 

 

 


دسته بندی : آشنایی با شعرو شعرای منطقه - روح ا..دنیادیده


 

كبوتر

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 14:56 - پنجشنبه سیزدهم بهمن 1384


سحرگهان كه ميدمد سپيده از كرانه ها
به بوستان چو عندليب كند شروع ترانه ها
كبوتر سپيد من گشوده پر ز لانه ها
بگيرد اوج ز خانه ها
سپيده وسپيدي كبوترم زند شرر به قلب شب پرانه ها
كبوتر سپيد من در انتهاي قله ها
درآن زمان كه ميزندشفق به زلف شانه ها
در آن مكان كه دشت خون بهرنگ سرخ لاله ها
                                                       گرفته آسمان ها
                             ××××××××××××××××××××××

كبوتر سپيد من رود به قعر آن تموج
كه تا بگيردش وضو
ز چشمه هاي خون ها
كه تا گزاردش نماز
به منبع حلول هور
به مطلع طلوع نور
                       ×××××××××××××××××××××××××××

كبوتر سپيد من پرنده اميد من
بپر بپربه آسمان
به اوجهاي كهكشان
سلام من پيام من
ببر به پيش عرشيان
بگو بگو
چرا چنين چرا چنان اسير شهوت اين يكي
وآن يكي اسير نان
بگو بگو كه اين زمان
مگر بدل شده جهان
نه غيرتي نه همتي
نه ذرهاي محبتي
به قلب اين جهانيان
                                      ××××××××××××××××××××××
كبوتر سپيد من پرنده اميد من
بگو بگو بگو كه در جنوب شهر
چگونه پابرهنه ها
چگونه پور رنج وفقر
به ساز وچنگ مترفين
ورقص وگريه ميكنند
بگو تو از شمال شهر
ز آن تمدن چنان
زتجريش و ولي عصر
كز استخوان هموطن
به پانموده كاخ قصر
تجلي داده بر قصور
ز خون زاده بشر
محاط گل ميان باغ
قصوري سبز و با جلا
هزار چراغ وچلچراغ
كز هر چراغ رنگي اش
شعاع خون برزگر
ورنگ خون كارگر
اشاعه مي كند به باغ
                          ×××××××××××××××××××××××××    

        

كبوتر سپيد من پرنده اميد من
بگو بگو كه مترفين
زنان و دخترانشان
با بنز و داتسون و بيوك
با انتر جوانشان
با لاك وماتيك ريمل
با عينك سياهشان
هزار طعنه ميزنند
هزار دشنه ميزنند
به قلب كودك يتيم
با عشوه وعتابشان
                                  ×××××××××××××××××××××××××××8                                             
كبوتر سپيد من پرنده اميد من
بيا نشين به بام ما
نشين شنو كلام ما
بگو بگو زدورها
ز سوگها وسورها
از اين كران و ان كران
بگو به من نكن نهان
كه صبح شود شام ما
فلك شود به كام ما
                              ×××××××××××××××××××××××××
كبوتر سپيد من پرنده اميد من
بزي بزي جاويدان
توئي لواي رفته گان
توئي نواي ماندگان
بپر بپر  به آسمان
به اوجهاي كهكشان
سلام من پيام من
ببر به پيش عرشيان


دسته بندی : آشنایی با شعرو شعرای منطقه - روح ا..دنیادیده


 

باش أغارميش

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 14:55 - پنجشنبه سیزدهم بهمن 1384


آذربايجانين گله جك پارلاق اولدوزو گنج شاعيريميز اميري جنابلارينا جوابيه آديله
اتحاف
 
دورموش ساوالان اوزره  قوپوزالده اوزان قاش باش آغارميش 
عمرون يل آپارميش
سارهوشلي باخيب گويلره آغ قارتكي بيرچك
ياشلي گوزولن چوخلي زمان يوللاريني اونلا سوارميش
تل تل اوقارا تللي بولودلار
ورميش گونشون اوستينه ئورپك
غملي بولودون اوزره ياغيش آتلاري كيشنر
گويلرده گورورلر
شاقيللادي شمشك
پارلاقلي اودلو يورد
پارلاندي دومان ايچره گونش تك
سارسيملي سازين آلدي اوزان چالقين الينه
الچكدي سازين غملي تئلينه
سسلتدي سازين سوز گوزه سين  ايلدي جوشغون
توتقونلي دومانلي اوره گي تئللره وورغون
يالنيزلي يانيقلي سوزوني گتدي ديلينه
بس هاردادي قورقود
ستاركيمي سرخاي كيمي اصلان تك اتابك
اولموشدو اوزان ائل اوبيا وورغون ومدهوش
ساز الده سوزو ديلده قالان دنيا فراموش
گاه ساز مخالف جاليب هر دمده شكسته
گاهدان قاراباغي
گاه ماهور وگاه شور و موافق ديلي بسته
ساز كوكسه ده سوز ديلده او يالنيز قوجا سارهوش
شاقيللدي شمشك
پارلاقلي اودلو يورد
پاراندي دومانايچرهگونش تك
هوندورساوالان ذيروه سينه قوند وقارانقوش
آه چكدي اوره كده ن
سوزآچدي ديلكدن
سس سالدي دره داق قيه ني لرزيه گتي
هي هي قوجامان يورد
اودلاردايانان يورد

 


 


دسته بندی : آشنایی با شعرو شعرای منطقه - روح ا..دنیادیده


 

طبع مي‌خواهد كه وصف زينب كبري كند

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 23:11 - سه شنبه یازدهم بهمن 1384

طبع مي‌خواهد كه وصف زينب كبري كند        ليك، قطره  كي تواند صحبت از دريا كند؟

جد پاكش مصطفي، باب كبارش مرتضاست      مادرش زهرا كه مدحش ايزد يكتا كند

دختر زهرا كه در حجب و حيا و عصمتش         نقش مادر را به خوبي در جهان ايفا كند

دّر درياي عفاف و گوهر گنج ‏حياست               عفتش ياد از حياي مريم عذرا كند

گاه  در آغوش گيرد اصغر لب تشنه را           تا بخوابد آب را در خواب خود رؤيا كند

گاه هم  گيرد ز دست دختران بى ‏پناه           از خيام سوخته رو جانب صحرا كند

كيست چون زينب كسى كو در ديار كربلا        ناله جانسوز او تاثير در دلها  كند؟

كيست چون زينب كسى كو در ره دين خدا       در جهان دار و ندار خويشتن اهدا كند؟

كيست چون زينب كسى كو با اسيري خودش    خون پاك كشتگان كربلا احيا  كند؟

كيست چون زينب كسى كو در ميان دشمنان     چون علي مرتضى در نطق خود غوغا كند؟

دختر شير خدا بود و خودش هم شير بود       كس نديده شير را  كز روبهان پروا  كند

اي «رسولي‏» غم مدار از گير و دار روز حشر     دختر زهرا اگر از راه  لطف ايما كند


دسته بندی :


 

محرم آمد !

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 23:4 - سه شنبه یازدهم بهمن 1384

بوي محرم كه به مشام مي‌رسد، عالم رنگي ديگر مي‌گيرد. قلبها محزونتر از هميشه مي‌تپد و ميل به سوگ نشستن مثل خون در رگها مي‌دود و آن وقت، همه جا رنگ ماتم به خود مي‌گيرد. عشق به حسين دليل نمي‌خواهد، گويي خاك و گل ما را با محبت او سرشته‏اند.

 اين حسيـن كيست كه عـالـم همه ديـوانـه اوست
اين چه شمعي است كه جانها همه پروانه اوست
هر كجا مي‌گذرم عكس رخش جلوه‏گر است
هر كجا مي‏نگـرم جلـوه مستــانه اوســت


دسته بندی :


 

ایام محرم

تهیه وتدوین از : هور اوشاغی | تاریخ : 16:9 - سه شنبه یازدهم بهمن 1384

در دهستان چه خبر؟

ایام محرم است وانسان بیاد ایامی میافتد که با شور وشوق غیر قابل توصف  در مراسم عزاداری هم روستائیان شرکت می کرد . از عزاداری شیرمردانی که غیرت دینی آنها کوچه های روستا را به لرزه در می آورد. مردانی همچون حاج علی آقا ؛ میر اسدالله ؛ میر فتاح و.....+

بیاد عاشورا های گذشته  ومردانی چون اسد که نقش ابولفضل را بازی میکرد میر رضا که نقش شمر را به اجرا در می آورد .

بیاد شترهائی که در روز عاشورا با چشمان گریان در کوچه های حور حرکت می کردند وبه یاد روزی می افتم که  بوقت عبور دسته جات عزاداری از دم در خانه یمان؛ یدرم را علی وار در حال گریه دیدم. ایکاش باز همان بزرگان بودند وهمان محبتها عشقها ودیانتها .

خدا رفته گان را رحمت وبه ماندگان زندگی با عزت عنایت بفرماید

به امید دیار در تاسوعا وعاشورا در مراسم شبیه دهستان

 


دسته بندی :


 

آخرین مطالب

» ( جمعه بیست و پنجم مهر 1393 )
» حور را چگونه باید ساخت ؟ ( یکشنبه دوم آذر 1393 )
» ( شنبه یکم آذر 1393 )
» چه کسی.. ( شنبه یکم آذر 1393 )
» درس 2 ( جمعه سی ام آبان 1393 )
» قابل توجه مدیر ستاد مدیریت بحران دهستان حور (دهیاری) ( جمعه سی ام آبان 1393 )
» یک دهیار موفق باید افکار توسعه ای در سر داشته باشد ( جمعه سی ام آبان 1393 )
» چگونه میزان خسارت بر مراتع تخریب شده را برآورد کنیم ؟ ( پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 )
» توت آغاجی وقوتور بولاغی ( پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 )
» تسلیت مذهبی ( چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 )
» تقسيمات كشوري ( چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 )
» وچند نکته ( سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 )